Publicat el nou Visor de l’economia, emprenedoria i innovació social, de mesura i mapatge de l’economia social i solidària a Catalunya

No Comment

L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha elaborat, conjuntament amb l’Observatori-Centre d’estudis del Consell Comarcal del Vallès Occidental, l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona i el Centre d’Investigació en Emprenedoria i Innovació Social de la UAB, el Visor de l’economia, emprenedoria i innovació social. Es tracta d’un espai digital de mesura i mapatge de l’economia social i solidària, així com de l’emprenedoria i innovació social, amb dades i indicadors estadístics sobre els diferents actors i referents d’experiències i pràctiques en aquests àmbits.

El nou visor pretén esdevenir una eina d’informació i coneixement que serveixi de suport al debat i la presa de decisions. També vol contribuir a comprendre la dimensió geogràfica de l’ESS oferint dades estructurades en diferents unitats territorials i un mapa que permeti captar la diversitat de situacions i organitzacions de l’ESS presents a Catalunya.

Les dades i indicadors que es mostren al visor procedeixen de diferents fonts estadístiques, la major part de les quals són públiques i d’accés obert. La informació s’ha organitzat en tres grans blocs.

En el bloc d’economia social s’inclouen les dades de cooperatives, societats laborals, centres especials de treball, empreses d’inserció, mutualitats de previsió social, societats agràries de transformació, confraries de pescadors, entitats de finances ètiques i entitats del tercer sector social.

El d’economia solidària inclou les entitats sòcies de la XES, les entitats que realitzen el balanç social, les iniciatives Pam a Pam, les economies comunitàries, les d’abastament agroecològic, les monedes socials, les de custòdia del territori, els bancs de terres, els bancs del temps i els bancs d’energia.

Per últim, en l’espai de polítiques públiques es mostren municipis membres de la XMESS, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i els Projectes territorials innovadors de la Diputació de Barcelona.

El Visor proporciona dades per a diversos nivells d’observació a partir de la suma de dades municipals. Així, es poden obtenir recomptes a escala de Catalunya, de demarcacions, de comarques, etc. Així mateix, també s’inclouen els àmbits de planificació, els sistemes urbans i les unitats de paisatge, que aporten una mirada qualitativament diferent a la tradicional  configuració territorial administrativa.

Related Articles

Deixa un comentari