CUP: confluir amb partits, organitzacions i moviments per una alternativa que superi aquest model de ciutat

No Comment
Cup Premsa 10 oct 14 G Eli Navarro i Roc Padró, de la CUP, durant la roda de premsa. (Foto: PV)

La CUP de Terrassa considera que és “necessària” la seva “participació activa” a les eleccions municipals del proper any. Per promoure i participar en un “procés de confluència capaç d’aglutinar partits, organitzacions i moviments de la ciutat en una candidatura alternativa i rupturista, que sigui capaç de superar l’actual model de ciutat i aposti per la transformació social i per una democràcia participativa real, on la veu de les institucions sigui la veu dels terrassencs”. Defensen, per tant, que això no pot ser cosa només de la seva pròpia organització.

És el que han defensat Eli Navarro i Roc Padró, militants de l’organització municipalista aquest divendres 10 d’octubre. Altres ja s’havien pronunciat dies enrere: Procés Constituent, Podemos i Guanyem Terrassa.

Tot i reconeixent que “anem una mica tard”, referint-se a aquest procés de confluència que proposen, en Roc afirmà que “l’escenari està canviant molt ràpidament en l’actual fase política”, motiu pel qual tampoc no creuen que hagi estat possible concretar massa.

La veritat és que s’han vist coses prou importants al país i que tindran repercussions a nivell nacional, com és la marxa del dit “procés sobiranista” en general, també l’esclat del cas Pujol; i no menys important, la sortida a escena de Podemos com a organització que ja recull a nivell de sondejos i enquestes un suport que la col·loca com a protagonista polític principal pel proper curs.

I encara queda la traca del dia de la Consulta, el 9N; jornada que genera tota mena d’especulacions però davant la qual, al menys fins ara, estan oberts tots els escenaris.

Des de la CUP, per tant, creuen que “cal començar amb uns valors mínims” en els àmbits dels drets civils i col·lectius, els drets laboral i econòmics i, especialment, en el terreny de la democràcia i la participació: “cal apostar per una descentralització en la presa de decisions, per exigir transparència a l’Ajuntament, i apostar per la sobirania popular”.

Afirmà l’Eli la confluència s’haria de donar a partir d’uns “principis bàsic inicials”, com és que el procés sigui “obert des del principi” i que es plantegi la “crítica i ruptura amb l’actual model de ciutat”.

“Cal fer llum i obrir portes, que entri l’aire” a l’Ajuntament, són, denuncià, molts casos “foscos” en el millor dels supòsits: transports, cas Jonathan, Habitatge… “cal fer neteja”, insistí, “per això la necessitat de plantejar-se una alternativa que sigui de ruptura amb el model de ciutat que és Terrassa”. Un model darrere el qual hi ha autors intel·lectuals i materials.

Preguntats sobre les expectatives electorals de la CUP tot sola, Eli i Roc afirmaren que les enquestes els hi donen creixement i bons resultats. Però que la qüestió no és tenir més o menys èxit sols, sinó ser capaços de bastir una alternativa d’unitat popular. De qualsevol manera, a les seves resolucions l’organització independentista avança també propostes concretes que anar fent camí.

Es publica a continuació el text íntegre de les resolucions de l’assemblea de la CUP, accessible també a la seva web:

Resolucions Assemblea Oberta de CUP-Terrassa, 25 setembre 2014

Arran del debat obert al si de la CUP de Terrassa respecte a la participació a les properes eleccions municipals del 2015, la CUP va decidir celebrar una assemblea oberta el passat dijous 25 de setembre amb dos objectius principals: en primer lloc, explicar els passos que s’han donat fins al moment, i a continuació, iniciar un procés participatiu per tal de debatre sobre el procés a seguir de cara a les eleccions municipals, revisar els acords presos i fixar els propers passos a seguir.

L’objectiu d’aquest document és mostrar les conclusions i els acords que van sortir de la darrera assemblea oberta per tal de fer-los públics i amb l’objectiu que qualsevol terrassenc pugui aportar les seves propostes al document.

L’assemblea oberta va constar de tres debats:

 • Què ha de fer la CUP de cara a les municipals?
 • Línies ideològiques per una possible confluència
 • Principis de confluència

Què ha de fer la CUP de cara a les municipals?

Es conclou que la CUP ha de participar activament en les eleccions municipals de Terrassa del 2015, apostant fermament per un procés de confluència que fos capaç d’aglutinar partits, organitzacions i moviments de la ciutat en una candidatura alternativa i rupturista, que sigui capaç de superar l’actual model de ciutat i aposti per la transformació social i per una democràcia participativa real, on la veu de les institucions sigui la veu dels terrassencs.

En aquesta línia, cal posar tots els esforços possibles per aconseguir aquesta confluència, entenent com a prioritat l’establiment d’un diàleg amb aquells actors que puguin estar engrescats en la iniciativa i treballar conjuntament per assolir aquest objectiu.

Línies ideològiques

Per l’inici d’un possible procés de confluència s’entén com a necessari l’existència d’uns valors mínims o línies comunes bàsiques, que serveixin com un principi d’acord o d’entesa amb tots aquells actors que hagin de formar part activa d’aquest procés.

Aquestes línies ideològiques s’han agrupat en 3 blocs i són les que es mostren a continuació:

DRETS CIVILS I COL·LECTIUS

 • Justícia social des de l’empoderament: Defensa del dret a l’habitatge ampliant el parc d’habitatge públic. Oposició frontal a les retallades de drets bàsics, treball per a garantir una sanitat pública i transparent. Prioritzar els treballs de cohesió social basats en l’educació i la formació social abans que ajudes directes.
 • Dret al propi cos, igualtat real i efectiva entre homes i dones Defensa del dret a l’avortament lliure i gratuït, així com el dret a una mort digna, legislada i regulada. Garantir l’assistència a les persones amb dependència.
 • Rebuig a posicionaments xenòfobs i homòfobs Rebuig frontal a qualsevol discriminació per raons de procedència o d’orientació sexual.
 • Antimilitarisme i contra els abusos de poder Exigir la dissolució del Grup d’Intervenció Municipal (GIE) de la policia municipal. Apostar per una canvi de model policial basat en l’existència d’agents cívics als barris que vetllin per la bona cohesió social entre els terrassencs.
 • Dret a la ciutadania. Garantir el dret a la ciutadania per a qualsevol persona, principalment per a aquelles que es troben en una situació de major risc d’exclusió social.
 • Dret a una cultura viva. Defensa d’una cultura lliure. Foment de la cultura en totes les seves expressions i del català com a eina de cohesió social, facilitant i potenciant la integració lingüística i l’aprenentatge d’altres llengües.
 • Defensa del dret a l’autodeterminació. Defensa del dret a l’autodeterminació del poble català apostant per la celebració d’un referèndum sense substituts.

DRETS LABORALS I ECONÒMICS

 • Transformació social. Necessitat de superar el model capitalista de producció, el qual considerem incompatible amb la justícia social. Abordar un procés de transformació social i de canvi de sistema que ens porti a una sobirania econòmica plena. Defensa dels serveis públics i de l’espai públic com a espai de socialització. Potenciació de la consciència de col·lectivitat enfront de l’individualisme capitalista.
 • Drets laborals i foment de formes de treball alternatives. Repartiment del treball i la riquesa. Impulsar i donar suport a les estructures laborals horitzontals, com ara els models cooperatius. Potenciar el treball en format banc del temps i voluntariat. Municipalització dels serveis públics. Transparència absoluta en els concursos públics. Participació de l’ajuntament a la banca ètica.
 • Aposta per l’ecologisme. Visió agroecològica de la relació entre la ciutat i el medi. Apostar per la sobirania alimentària (sobretot als centres públics) i la sobirania energètica (col·laboració de l’ajuntament amb Som Energia). Apostar per la municipalització del servei d’aigua i per la creació d’un Parc Agrari del Vallès.
 • Feminisme. Lluita contra el sistema de dominació patriarcal i aposta per una visió feminista transversal en totes les lluites i reivindicacions, fomentant la igualtat real i efectiva entre homes i dones tant en termes de quotes de poder (salaris, lideratge i responsabilitat), com apostant per unes polítiques de conciliació reals, i pel reconeixement del treball de cures.

DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ

 • Democràcia directa i participativa. Aposta per la descentralització dels processos de presa de decisions (barris, sectorials, temàtics) i per la creació d’eines reals que permetin aquesta participació i presa de decisions vinculants. Apostar per uns mitjans de comunicación participatius i amb respecte a la diversitat. Limitació de mandats, sous i dietes dels càrrecs electes.
 • Practicar la transparència absoluta des de l’ajuntament. Facilitar l’accés a la informació d’una forma compressible i exigir també transparència els consorcis i empreses on l’ajuntament té participació. Expulsar de les institucions totes les formes de clientelisme.
 • Sobirania tecnològica. Accés obert a la xarxa i a la informació. Impuls i aposta pel programari lliure com a eina d’empoderament tecnològic.

Principis per a la confluència

Com a punt de partida per l’inici d’un procés de confluència, no són suficients les línies ideològiques, sinó que es considera necessari establir també uns principis bàsics per tal de començar aquest procés. A continuació es presenten els principis acordats en assemblea oberta:

-El procés ha de ser obert des del principi. Creiem que la construcció d’una alternativa per Terrassa s’ha de fer d’una forma transparent, oberta des de l’inici per a què tothom tingui accés a la informació i pugui participar de totes les decisions.

-El mecanisme de presa de decisions ha de ser a partir d’assemblees obertes. Es valora com a positiu el mètode d’interpel·lació amb la resta de societat de que es facin assemblees obertes d’una forma constant, tot i que mantenint la funcionalitat, per tal de validar les decisions.

-Cal que el procés sigui una aposta rupturista. Entenem que la necessitat d’una candidatura alternativa és per a generar una aposta que realment compleixi amb uns principis rupturistes de canviar tant el funcionament polític, l’econòmic i el social.

-Sense elitismes ni personalismes. Totes les persones són vàlides per formar part d’aquests processos de creació de candidatures alternatives. No podem caure en foment de personalismes o elitismes que acumulin quotes de poder. Les tasques tècniques han de ser desenvolupades per persones amb aptituds per a aquests aspectes. Tanmateix en les tasques polítiques, si bé és imprescindible les recomanacions dels experts en cadascun dels temes, les decisions han de ser col·lectives.

-Un procés de confluència crític amb el model de ciutat. Volem construir una ciutat diferent, que ens integri a totes les persones i a on tothom tingui accés als recursos. Cal un procés d’autocrítica per part dels responsables del resultat que tenim avui a la vista per tal de poder iniciar un procés de construcció de la ciutat que volem entre totes.

-El procés ha de partir en tot moment d’una òptica terrassenca. Terrassa té una idiosincràsia pròpia que requereix d’un procés específic per a la ciutat. Qualsevol procés de confluència, per a què sigui fructífer, ha de sortir del debat intern dels agents de la ciutat. ##

Related Articles

Deixa un comentari