El projecte la Llavor d’acompanyament educatiu, de la cooperativa l’Eina, ja dóna els primers fruits

No Comment

El projecte la Llavor espai d’acompanyament educatiu, de la cooperativa l’Eina, ja atén 21 alumnes de 8 escoles, principalment de barris del Districte 2. Al mateix temps, aquest projecte funciona com a pràctica d’innovació pedagògica per ampliar les propostes d’activitats educatives, extraescolars i altres que ofereix l’Eina.

Les responsables del projecte són l’Iris (coordinació amb les escoles) i la Sara (coordinació amb les famílies), totes dues pedagogues. Així, lluny de ser una aula de reforç a l’ús, l’acompanyament de la Llavor es realitza sobre la base d’una connexió estreta amb l’escola i la tutora o tutor de l’infant, a partir de la qual es recullen les aportacions i informacions sobre els continguts curriculars de cada etapa o nivell de curs i les necessitats d’aprenentatge de cada alumne, per definir, posteriorment, el pla de treball pedagògic de cada alumne.

Prèviament, s’estableix un diàleg inicial amb la família i el mateix infant que, abans d’iniciar les sessions didàctiques, permet conèixer, de manera més directa i a través d’una entrevista, els interessos i expectatives en cada cas, i que juntament amb les indicacions de l’escola, permet ajustar els objectius i prioritats de treball.

Per tant, «fem ús de la comunicació triangular i potenciem la interrelació entre tots els agents educatius que envolten l’infant: escola, família i nosaltres com especialistes de La Llavor, per tal de definir els objectius de treball i poder donar resposta a les necessitats d’aprenentatge de cada infant», diu la Sara.

D’aquesta manera es defineix un Pla de treball que integra 3 perspectives sobre les quals treballar a les sessions: escolar, familiar i alumne. Després, es fa un seguiment conjunt del desenvolupament del pla pedagògic. «La clau», informa l’Iris, «és aquesta feina en relació molt estreta entre els agents implicats, perquè saps en tot moment què és allò que cal fer, on reforçar, és una feina en xarxa per sumar esforços».

«Potenciem la comunicació contínua al llarg del curs, tant amb l’escola com amb la família a través de 3 entrevistes trimestrals», afegeix la Sara, «per tal de valorar i fer seguiment de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat. Considerem essencial incloure en el nostre seguiment pedagògic la triple perspectiva i adaptar al màxim les metodologies i recursos a cada necessitat en particular».

A la Llavor es treballa en grups d’un màxim de 6 alumnes, tot i que en funció de les necessitats es pot fer treball particularitzat. Es fan tallers d’orientació general, de tècniques d’estudi i de gestió del temps; tres aspectes que juguen un paper fonamental per a qualsevol pla de reforçament escolar. La Llavor funciona de dilluns a divendres, tant en horari de matí de 9,30 a 13,30 com en horari de tarda de 16,00 a 19,00 hores, i possibles franges extra per a formacions sota cita prèvia.

A banda de les sessions pedagògiques per atendre necessitats en l’aprenentatge, La Llavor també impulsa altres activitats educatives com són Tallers Didàctics de Coneixements Transversals, centrats en diferents temàtiques com per exemple els Horts Urbans i Coneixement del medi o cursos d’anglès de diferents nivells.

Related Articles

Deixa un comentari