Fibrociment a 38 centres educatius del Vallès. Ensenyament diu que no hi ha pressupost per retirar-lo, denuncia CCOO

No Comment

Trenta escoles, set instituts i una escola d’idiomes (la de Terrassa) del Vallès Occidental tenen encara plaques i instal·lacions d’amiant, fibrociment (conegut com Uralita, el nom de l’empresa i marca que comercialitzà el producte en el seu dia). Són dades d’un inventari del Servei de Prevenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat a la comarca presentades el passat 13 de maig al Comitè de Salut Laboral dels sindicats del sector.


Plaques de fibrociment a l'escola Salvador Vinyals. Foto CCOO Educ Plaques esquerdades de fibrociment a l’escola Salvador Vinyals. Foto CCOO Educ

Això, malgrat els perills que comporta l’exposició a la fibra microscòpica d’aquest component, que queda en suspensió en l’aire i pot afectar el sistema respiratori. L’amiant, confirmen des del comitè de CCOO Educació comarcal, «és una substància confirmada per l’Organització Mundial de la Salut com a carcinògena del primer grup en humans, és a dir: que pot produir càncer amb independència de la quantitat a què s’està exposat».

A l’Estat espanyol, de fet, en desembre de l’any 2001, va ser totalment prohibit l’ús de tot tipus d’amiant. En els darrers anys, l’aparició de nombrosos casos, especialment en treballadors d’aquesta indústria que va tenir una important plant de producció a la nostra comarca, ha posat tràgicament d’actualitat els perills derivats.

D’altra banda, en alguns dels centres d’ensenyament llistats, els elements de fibrociment estan trencats i/o esquerdats, de manera que les partícules poden escampar-se amb més facilitat per l’aire.

La resposta del Departament, en tot cas, sembla dependre també en aquest cas més del pressupost que la urgència davant el perill real. D’acord amb la informació recollida per CCOO Educació, informa l’Alba Olvera, responsable sindicat de Salut, des de Serveis Territorials del Vallès Occidental asseguren que la retirada i substitució de les plaques i tubs inventariats comportaria una despesa d’uns 9 milions d’euros i que, per aquest any, haurien pogut invertir només 200.000 euros. Així les coses, denuncia el sindicat del professorat «trigarem 40 anys en substituir totes les plaques al centres educatius afectats».

Hom pot constatar que hi ha prioritats abans que la salut física de la ciutadania, aquest de fet és el pa nostre de cada dia en la sanitat amb les seves interminables llistes d’espera. En aquest cas, també es pot comprovar que, pel que fa als actuals responsables polítics de la Generalitat, la salut de les criatures i comunitat educativa en general pot també esperar que els equilibris pressupostaris facin un tomb.

Des de CCOO, en tot cas, anuncien: «mantindrem la pressió per a què el Departament d’Educació prengui les iniciatives adequades per garantir la salut de tota la comunitat educativa». «Continuarem lluitant!», conclou l’Alba.

Text íntegre de l’informe/resum del treball del comitè de salut de CCOO V.O.:

Fibrociment als centres Educatius del Vallès Occidental

Actualment més de 30 centres educatius públics del Vallès Occidental presenten plaques de fibrociment als seus edificis. Des de CCOO Educació ens preocupa aquesta situació i els possibles problemes de salut en què a la llarga aquest fet pot derivar. Per aquest motiu, hem estat durant tot aquest curs 2015-16 lluitant per aconseguir millores en aquest tema. Com ja sabeu, la inhalació de microfibres adherents al fibrociment, pot afectar a la salut dels treballadors i treballadores i de tota la comunitat educativa que conviu a les Escoles i Instituts de les nostres ciutats.

A continuació us presentem un breu resum de les accions portades a terme per les delegades de prevenció de riscos laborals de CCOO en relació al fibrociment als centres educatius:

1. Setembre/octubre: Avaluació i detecció de centres educatius afectats amb plaques de fibrociment. Visita de la delegada de prevenció de riscos laborals de CCOO i recull de material fotogràfic (en especial de plaques trencades i/o malmeses).

2. Novembre: vam entrar a Serveis Territorials (SSTT) del Vallès Occidental el llistat de centres identificats demanant al Servei de Prevenció analitzar la situació, revisar les plaques i estudiar la problemàtica. També instàvem a la direcció de SSTT a prendre les mesures oportunes per substituir les plaques donant especial prioritat a aquells centres amb plaques trencades.

3. 27 de novembre, Comitè de Salut Laboral: en no rebre resposta per part del Departament, demanem la informació de la que disposen aquests SSTT respecte de l’estat de les cobertes de fibrociment del centres aportats i la previsió de substitució. La resposta del Departament en aquest Comitè de Salut Laboral va ser que al pla d’obres del 2016 només pensaven actuar a l’Escola Industrial de Sabadell (per motius econòmics). Afegeixen que l’E. Agnès Armengol ja té arreglada la coberta degut a que han posat una xapa a sobre. Es van comprometre a revistar tot el llistat de centres que vam aportar i intentar actuar sobre els que estan malament. Des de CCOO, demanem que es faci un inventari de tots els centres afectats al Vallès Occidental i que es planifiqui la seva substitució.

4. 29 de gener, Comitè de Salut Laboral: demanem l’estat de la revisió de centres amb fibrociment que vam presentar al novembre. Ens van respondre que encara estaven fent la revisió als centres i ens van donar informació sobre algunes propostes concretes:

· E. Roureda i E. Montessori: l’han posat al RAM 2016 i si tenen pressupost, ho faran.

· E. Agnès Armengol: canviaran els canals d’una de les façanes, en la que han d’intervenir properament.

· EOI Terrassa: el fibrociment és a la teulada del gimnàs, que ja no pertany al centre, sinó a l’Ajuntament.

· E. Bonavista: només queda una xemeneia d’uralita, que en tot cas hauria de retirar l’Ajuntament.

· Escola Industrial: faran el canvi aquest estiu, retirant 1200 m2 d’uralita, la superfície més gran retirada mai a un centre educatiu del Vallès.

· INS Can Planas: les plaques laterals del gimnàs es retiraran aquest estiu (2016)

En els casos de l’E. Bonavista i l’EOI Terrassa, la Unió Comarcal de CCOO va entrar una instància als Ajuntaments de Castellar del Vallès i Terrassa per treballar la problemàtica. Restem a la espera.

5. 4 de març, Comitè de Salut Laboral: recordem al Departament que del llistat de centres amb fibrociment que vam entrar, encara no ens han donat resposta sobre diversos centres greument afectats els quals presenten plaques trencades. Afegim centres nous que hem detectat (E. Pau Casals de Sabadell). Es recorda el que es va assegurar a l’anterior Comitè sobre les plaques de l’INS Can Planas: se’ns va dir que les plaques laterals del gimnàs de l’INS Can Planas es retirarien aquest estiu (2016) i això no coincideix amb la planificació que SSTT ha presentat a l’Ajuntament de Barberà i a la Plataforma (conformada per mares, pares i AMPA’s). En aquesta planificació consta que està previst la retirada de les plaques a la Fase 3 (any 2017). El responsable d’Obres comença dient que hi ha pocs diners en previsió de RAM per a la retirada de tot el fibrociment que caldria. Comenta que hi ha una Tècnica fent l’estudi-inventari que es va reclamar en l’anterior Comitè. Assegura que a Secundària ho tenen molt avançat i que a Primària ho estan treballant amb Ajuntaments.

CCOO demanem en aquest punt que es modifiqui la planificació RAM per a la reforma parcial de l’INS Can Planas (Barberà del Vallès) donant-li prioritat a la retirada de les plaques laterals del gimnàs que estan esmicolades i que no està prevista per a aquest estiu, sinó per al curs 2017-2018. El responsable d’obres intenta justificar que la planificació s’ha fet en funció d’un ordre d’actuació edifici per edifici. Li recordem que la Seguretat i la Salut Laboral han de ser prioritàries sobretot existint-hi un risc com és el cas. Ens responen que ho tornaran a mirar.

6. 13 de maig, Comitè de Salut Laboral: el Servei de Prevenció ha fet un inventari de centres: 30 escoles, 7 instituts i una EOI. Ens passen el llistat i ens informen que el curs 2016-17 faran únicament les actuacions a l’Institut Can Planas i Castellarnau. El cap d’obres explica que la despesa de substitució és al voltant de 200€/m2, i que el problema fonamental és la quantitat de centres de primària afectats. Calculen una despesa de 9 milions d’euros, i aquest any han invertit uns 200.000€.

CCOO denuncia que, a aquest ritme, trigarem 40 anys en substituir totes les plaques a tots els centres educatius afectats. Recordem que l’amiant és una substància confirmada per l’Organització Mundial de la Salut com a carcinògena del primer grup en humans, és a dir: que pot produir càncer amb independència de la quantitat a què s’està exposat. L’any 2002 es va prohibir tot tipus d’amiant al nostre país i avui dia, més de 2 milions de tones d’amiant instal·lat segueix estant present, entre d’altres llocs, als centres educatius. Les administracions corresponents, en aquest cas el Departament d’Educació, han de prendre les iniciatives adequades per garantir la salut de tota la comunitat educativa, tal i com ja s’està fent a altres Comunitats. Des de CCOO, continuarem lluitant!

Us deixem l’enllaç al nostre web on teniu ampliada la informació sobre l’amiant i els seus perills.

També hi trobareu i podreu descarregar un dossier (Amiant als centres educatius, l’enemic invisible) que hem preparat sobre els perills de l’amiant , què en diu la normativa respecte de les obligacions de les empreses i les administracions, què s’ha de fer i avaluar si es detecta la seva presència i com i quan s’ha de retirar.

http://educacio.ccoo.cat/2016/06/amiant-als-centres-educatius.html

Related Articles

Deixa un comentari