La Favt elegirà nova junta el proper 26 de maig. Dolors Lledó pot ser la primera dona presidenta de l’entitat

No Comment
Votació d’esmenes als Estatuts, el passat mes de desembre. Foto PV

Es presenta una única candidatura, encapçalada per Dolors Lledó, de l’AV del barri del Torrent Les Carbonelles

Dolors Lledó està cridada a ser elegida la propera i primera presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa. La FAVT celebrarà l’assemblea general ordinària el dissabte 26 de maig, una trobada que té com a punt principal de l’ordre del dia la renovació de la junta directiva.

Dolors Lledó, vocal de l’AVV les Carbonelles i membre de la Junta de la FAVT. Foto PV

D’acord amb els estatuts que van ser aprovats en una assemblea extraordinària celebrada el mes de desembre passat, la Federació vol establir mecanismes que permetin una participació més efectiva i el control de l’aplicació dels acords i del pla de treball per part de les entitats i, al temps, reforçar l’equip d’execució dels mateixos, la junta. Per aconseguir això es va crear, primer, un consell d’AV, amb representació de totes les entitats, que s’hauria de reunir al menys trimestralment. Després, s’estableix una junta executiva de només nou membres, que ha de ser votada, com a llista tancada amb definició prèvia de la presidència i càrrecs, per l’assemblea general.

El passat 14 de maig, el Comitè de Candidatures, format per tres membres, van notificar que en el període preceptiu de quinze dies només s’havia presentat una candidatura de llista tancada a la nova junta. Aquesta està formada per: Dolors Lledó, com a presidenta; en Joan Vila, de l’AV Can Boada del Pi, com a vicepresident; en Miguel Hidalgo, de Can Palet, com a tresorer; Josep Antoni Sànchez, de Sant Pere Nord, com a secretari; en Ramon Clariada, encara president però que assumiria la responsabilitat de vocal de comunicació; l’Alfondo Echávez, de Ca n’Anglada com a responsable de relacions amb les AA.VV.; i en Gregorio Ramíerez, de La Cogullada, i Jaime Alcañiz, de Plaça Gibraltar-Lluís Companys, com a vocals.

Així docns, tot indica que la fins ara vicepresidenta Dolors Lledó, a menys que es produís algun fet extraordinari, esdevindrà la primera dona presidenta en la història de la FAVT el proper 26 de maig. Des de la junta, de fet, ja fa temps que es parlava de la necessitat de renovació i, específicament, de donar protagonisme a les dones i els joves. Amb aquesta assemblea, per tant, semblaria que efectivament aquest és un camí que ja s’està fent.

Related Articles

Deixa un comentari