• [Joan Tamayo] Pobresa!
    No Comment

    Pobresa: Quina paraula més pervertida, com la majoria del llenguatge que es fa servir, avui dia! Els textos econòmics la solen definir així: “Situació econòmica d’una unitat de consum amb

    Read more ...