CTAC-UGT denuncia que empreses de l’economia col·laborativa fan servir fraudulentament la nova tarifa plana d’autònoms

No Comment
Sandra Zapatero, secretària general de la CTAC-UGT

La Central de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-UGT) denuncia que les empreses de la dita economia col·laborativa o plataformes d’economia digital i col·laborativa –com és el cas de les famoses Deliveroo, Glovo o Cabify- estan utilitzant l’ampliació –de sis mesos a un any- de la tarifa plana de 50 euros per a nous autònoms per contractar de forma fraudulenta. Utilitzen massivament la tarifa plana d’autònoms per a contractar en frau de llei. Les organitzacions denunciants calculen que al país hi ha uns 10.000 falsos autònoms.

La utilització d’aquests contractes de «falsos autònoms» és una pràctica molt habitual, només cal recordar la vaga indefinida dels instal·ladors de línies de Telefónica per aquest motiu l’any 2015. En aquests moments, la novetat, segons la UGT, és que les empreses aprofiten la posada en marxa de la tarifa plana, consistent a pagar 50 euros al mes per als nous autònoms que facilita l’entrada al sistema de nous emprenedors.

UGT considera positiva aquesta tarifa plana però, al mateix temps, reivindica més control per evitar el frau, és a dir, per evitar que es converteixi en una barra lliure perquè moltes empreses, especialment les noves plataformes d’economia digital i col·laborativa, l’utilitzin per a la contractació de falsos autònoms.

Els treballadors per compte propi es van mantenir estables durant l’any passat. Concretament, aquest grup va experimentar en tot l’exercici la incorporació de 198 persones més. Això vol dir que, en data de desembre de 2017 a Catalunya hi ha 545.920 treballadors autònoms.

Els autònoms són ara el 21 % de la població activa de Catalunya i el 17% de l’espanyola, segons l’estudi fet públic, el 24 de gener, per Sandra Zapatero, secretària general de la CTAC-UGT. D’aquest col·lectiu, el 60% son persones físiques i el 75% no tenen assalariats al seu càrrec. Per edats, el gruix es troba entre els 40 i 54 anys (46%), seguit del grup d’entre 25 i 39 anys (27%), majors de 55 anys (24%) i els menors de 25 anys (2%). Per gènere, el 63,30% són homes i el 36,70% dones, i el principal sector d’activitat on hi treballen són els serveis (73%).

Un aspecte destacat és que a Catalunya el 70% dels treballadors autònoms cotitzen per la base mínima (actualment 919,80 euros), xifra a partir de la qual es calculen les prestacions futures (malaltia comuna, accident de treball, jubilació, etc). Això suposa que si s’analitza la pensió de l’autònom, se situa al voltant dels 700 euros de mitjana, gairebé un 40% menys que la que és fruit del Règim General.

Segons va dir Zapatero, la majoria dels autònoms, concretament més del 67% obtenen un rendiment de la seva feina situat entre els 13.000 i els 15.000 euros, que no són suficients per aportar més cotització al sistema. En aquest sentit, la UGT reivindica establir una cotització per tram per fer més just el sistema de la Seguretat Social i ajudar a que aquest arribi a l’equilibri.

Propostes d’UGT per millorar la norma d’autònoms

  • La UGT reconeix que a la llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, tot i significar millores, encara li falten elements clau, com:
  • Garantir la protecció social total del treball autònom.
  • Accés a la Llei de Segona oportunitat.
  • Regular el nou marc legal per noves plataformes al nostre mercat de treball.
  • Adequar la formació bonificada per a autònoms.
  • Adequar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Afegir Polítiques d’ocupabilitat dignes.
  • Actualitzar i adaptar la normativa dels treballadors autònoms dependents (TRADE).
  • Modernitzar la normativa de la Inspecció de Treball.

Related Articles

Deixa un comentari