Les cooperatives de treball catalanes decideixen pla d’actuació fins el 2018

No Comment

L’ocupació en les cooperatives de treball catalanes ja supera el nivell previ a la crisi.


La Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya (FCTC) celebrà l’assemblea anual el passat 15 d’abril, en un ambient d’optimisme, tot i els problemes que caracteritzen la situació actual després de la la crisi. O, precisament, perquè en un context tan difícil com aquest, l’entitat més representativa de les cooperatives catalanes no podia menys que celebrar el fet que durant l’any 2015 l’ocupació en el sector va augmentar en 2.000 persones, completant així un nombre total de 44.000 persones treballadores en règim cooperatiu. En total, el creixement entre els anys 2010 i 2015 ha estat d’un 10%.

D’acord amb dades presentades pel president de la Federació, en Perfecto Alonso, a més de la significativa creació d’ocupació, que representa un 4,5% respecte a l’any anterior, les cooperatives de treball haurien facturat durant l’any passat un total de 6.000 milions d’euros, el que significa quelcom a l’entorn del 2% del Producte Interior Brut total català.

Perfecto Alonso, Carme Forcadell i Gerardo Pisarello a la taula d'obertura de l'assemblea anual de la Federació. Foto: FCTC Perfecto Alonso, Carme Forcadell i Gerardo Pisarello a la taula d’obertura de l’assemblea anual de la Federació. Foto: FCTC

D’altra banda, subratllà en Perfecto Alonso, les cooperatives són més que organismes econòmics, són també organismes socials. Pel seu funcionament, democràtic i assembleari, i pels seus objectius i forma de relació amb les altres entitats i persones. Aquestes característiques fan de les cooperatives organitzacions més aptes i millor preparades pels reptes de futur econòmics i socials. Opinions a banda, les afirmacions del president de la FCTC tenen base, entre d’altres, en els resultats d’un estudi de la pròpia Federació segons el qual, les consumidores, compradores i usuàries de productes i serveis «expressen un alt grau de satisfacció en relació amb els productes fets per les cooperatives”.

De totes formes, encara i les dades positives, Alonso declarà que les cooperatives han d’obrir-se més a la societat; fer-se més visibles. En definitiva, la proposta de treball cooperatiu és molt més acorde amb els temps que vivim. Per més que, tantes vegades, hom constat que allò del treball digne, el comerç just, la producció ecològicament i socialment sostenible són encara molt més desig que realitat, i que cal molta lluita. Però, aquest és també terreny propici pel cooperativisme.

Senyal dels canvis o al menys de la voluntat, en l’acte inicial intervingueren la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell i el regidor i primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello.

Molt clara i explícita aquesta posició en el cas del regidor Gerardo Pisarello, que va destacà la importància del cooperativisme en la història de Barcelona i Catalunya. Pisarello afirmà que l’actual majoria municipal no considera el cooperativisme tan sols com un àmbit econòmic i social complementari; sinó, molt més, com una opció alternativa en la situació actual, amb “la fallida de l’economia financera”.

L’equip de govern actual, informà en Pisarello, aposta pel cooperativisme com a motor de la que defineixen com a «economia plural». Defensà la necessitat d’un «sector econòmic públic fort que pugui exercir lideratge sobre l’economia privada»; al costat d’un fort sector econòmic cooperatiu, tot considerant-lo un agent del canvi positiu. En aquest context s’enmarca per tant la creació del comissionat municipal de l’Economia Cooperativa Social i Solidària i els plans que aquest organisme desenvolupa.

Un dels aspectes que destacà el Tinent d’Alcalde va ser el del paper que han de jugar les cooperatives i les empreses de l’economia social i solidària en general a l’hora de les adjudicacions de treballs municipals i contractes públics en general. Pisarello reconegué que ara, des de fa molt temps, són grans empreses, moltes vegades transnacionals, les que dominen en aquest àmbit, i això, més enllà dels posicionaments ideològics, té repercussions greus socialment parlant.

La presidenta del Parlament de Catalunya, per la seva part, recordà que fins i tot l’ONU considera les cooperatives com a eines per a la construcció d’un món millor. Tot relacionant cooperativisme, valors republicans, democràcia, fraternitat i l’ajuda mútua, Carme Forcadell afirmà que el cooperativisme és una alternativa viable i necessària.

Redacció

Related Articles

Deixa un comentari