Comunitat Minera Olesana, 25 anys de Cooperativisme

No Comment
Joan Arévalo mostra un mapa de la xarxa d’aigua olesana, a la seu de la cooperativa. Foto arxiu PV

Pel seu caràcter cooperatiu i de autogestió ciutadana del servei i cicle integral de l’abastament d’aigua a Olesa de Montserrat, el Comunitat Minera Olesana ha esdevingut un cas de referència des de fa temps i, especialment, en aquests darrers anys en què el debat sobre l’aigua i importants processos de municipalització al país han centrat el debat polític i ciutadà. Aquest mes, la cooperativa olesana fa 25 anys i el seu president, en Joan Arévalo fa algunes reflexions sobre l’aniversari i la seva significació.

Comunitat Minera Olesana, 25 anys de Cooperativisme

Des de 1868, la Comunitat Minera Olesana autogestionava un bé irrenunciable per la ciutadania, de caràcter bàsic i necessari pel desenvolupament de la vida humana: l’aigua.

L’any 1992, la CMO va viure la transformació en Cooperativa de Consumidors i Usuaris, amb la voluntat de continuar prestant el servei d’aquest bé essencial, de forma no-mercantil i no governamental. A més, va marcar-se també com a repte l’optimització de processos en favor de l’eficiència i el consum conscient, així com la participació democràtica de la ciutadania.

La transformació en Cooperativa ens assegurava assolir els següents objectius:

-La universalitat del Model Cooperatiu.

-La igual distribució: totes les persones necessiten, en condicions normals, una proporció (el tram bàsic) idèntica d’aigua, amb independència del nivell socioeconòmic o altres condicions personals.

-El model de Gestió: tots el socis i sòcies tenen el mateix poder. La propietat i el poder a l’empresa que la gestiona està repartida per igual entre totes les persones, de tal manera que sempre es compleixi el principi democràtic. El model cooperatiu garanteix aquest dret.

-La necessitat d’assegurar la supervivència de l’entitat: seguir amb els principis dels socis fundacionals, l’any 1868.

-Mantenir la Identitat: relacionat amb l’autogestió del Servei Integral de l’Abastament d’aigua potable al municipi.

-Estar dins del marc polític i jurídic de la Llei de Bases del Regim Local.

-Reafirmar que l’aigua és un bé comunal i democràtic.

En el transcurs d’aquests 25 com a cooperativa s’han assolit els objectius, alhora que ens n’hem fixat de nous, alguns d’ells molt rellevants. Volem exportar la gestió empresarial cooperativa de la Comunitat a altres camps com el de l’energia i els serveis, participant amb altres cooperatives.

Hem crescut en anys i en experiència i ara volem afrontar el futur amb noves experiències i nous reptes. L’objectiu, entre d’altres, és el de testimoniar que el Model Cooperatiu és competent i dona resposta a les exigències democràtiques i de sostenibilitat que exigeixen una part important dels ciutadans. I volem fer-ho impulsant l’autogestió i democratització de la gestió dels serveis públics essencials mitjançant l’Economia Social.

Joan Arévalo, President de la Comunitat Minera Olesana

Related Articles

Deixa un comentari

SEGUEIX-NOS A TWITTER