Comunitat Minera Olesana, 25 anys de Cooperativisme

No Comment
Joan Arévalo mostra un mapa de la xarxa d’aigua olesana, a la seu de la cooperativa. Foto arxiu PV

Pel seu caràcter cooperatiu i de autogestió ciutadana del servei i cicle integral de l’abastament d’aigua a Olesa de Montserrat, el Comunitat Minera Olesana ha esdevingut un cas de referència des de fa temps i, especialment, en aquests darrers anys en què el debat sobre l’aigua i importants processos de municipalització al país han centrat el debat polític i ciutadà. Aquest mes, la cooperativa olesana fa 25 anys i el seu president, en Joan Arévalo fa algunes reflexions sobre l’aniversari i la seva significació.

Comunitat Minera Olesana, 25 anys de Cooperativisme

Des de 1868, la Comunitat Minera Olesana autogestionava un bé irrenunciable per la ciutadania, de caràcter bàsic i necessari pel desenvolupament de la vida humana: l’aigua.

L’any 1992, la CMO va viure la transformació en Cooperativa de Consumidors i Usuaris, amb la voluntat de continuar prestant el servei d’aquest bé essencial, de forma no-mercantil i no governamental. A més, va marcar-se també com a repte l’optimització de processos en favor de l’eficiència i el consum conscient, així com la participació democràtica de la ciutadania.

La transformació en Cooperativa ens assegurava assolir els següents objectius:

-La universalitat del Model Cooperatiu.

-La igual distribució: totes les persones necessiten, en condicions normals, una proporció (el tram bàsic) idèntica d’aigua, amb independència del nivell socioeconòmic o altres condicions personals.

-El model de Gestió: tots el socis i sòcies tenen el mateix poder. La propietat i el poder a l’empresa que la gestiona està repartida per igual entre totes les persones, de tal manera que sempre es compleixi el principi democràtic. El model cooperatiu garanteix aquest dret.

-La necessitat d’assegurar la supervivència de l’entitat: seguir amb els principis dels socis fundacionals, l’any 1868.

-Mantenir la Identitat: relacionat amb l’autogestió del Servei Integral de l’Abastament d’aigua potable al municipi.

-Estar dins del marc polític i jurídic de la Llei de Bases del Regim Local.

-Reafirmar que l’aigua és un bé comunal i democràtic.

En el transcurs d’aquests 25 com a cooperativa s’han assolit els objectius, alhora que ens n’hem fixat de nous, alguns d’ells molt rellevants. Volem exportar la gestió empresarial cooperativa de la Comunitat a altres camps com el de l’energia i els serveis, participant amb altres cooperatives.

Hem crescut en anys i en experiència i ara volem afrontar el futur amb noves experiències i nous reptes. L’objectiu, entre d’altres, és el de testimoniar que el Model Cooperatiu és competent i dona resposta a les exigències democràtiques i de sostenibilitat que exigeixen una part important dels ciutadans. I volem fer-ho impulsant l’autogestió i democratització de la gestió dels serveis públics essencials mitjançant l’Economia Social.

Joan Arévalo, President de la Comunitat Minera Olesana

Related Articles

Deixa un comentari

Anna Murià Preinscripcions juny 2018
MLRS en PAPER
SEGUEIX-NOS A TWITTER