Millorar el funcionament intern i la comunicació i transparència, objectius immediats de la FAVT

No Comment

Estem en els últims mesos de mandat de l’actual junta FAVT que es va escollir a finals de l’abril de 2016, per dos anys i que ha de renovar-se en la primavera de l’any vinent 2018. És per tant un bon moment per informar del grau de compliment dels objectius essencials que es varen definir en el Pla de Treball aprovat en les assemblees generals de 2016 i del present any 2017.

El primer objectiu és fer un treball de revisió dels estatuts de l’entitat, fent les modificacions necessàries per aconseguir un millor funcionament dels òrgans de gestió de la FAVT, com ara assemblees generals, reunions de la Junta Directiva, càrrecs i vocalies, i també una millor definició del procés electoral d’elecció d’aquests càrrecs.

El segon objectiu és consolidar un projecte potent d’informació, comunicació i transparència, dirigit a les associacions de veïns federades i a la ciutadania, en general, com factor clau per aconseguir un major acostament dels ciutadans al món veïnal, i que possibiliti una necessària renovació generacional amb incorporació de gent més jove i de més dones, en les juntes de les associacions de veïns, que hauria de tenir la seva incidència també en la junta de la FAVT.

Durant tot aquest any 2017, estem treballant molt intensament en la consecució d’aquests dos objectius. La Comissió de Revisió d’Estatuts ha fet diverses reunions durant l’any en les quals s’ha treballat en l’elaboració d’un esborrany de proposta de nous estatuts, que durant tot el mes de novembre ha estat estudiant i valorant en reunions setmanals de la junta directiva polint detalls, i preparant la seva presentació en una Assemblea General extraordinària, oberta a les 28 associacions de veïns federades, que es convocarà abans de Nadal i que tindrà en un dels seus punts el debat i l’aprovació de la proposta de nous estatuts. Serà precís el vot favorable de dos terços de les associacions de veïns que hi assisteixin.

“Ens cal una necessària renovació generacional amb la incorporació de gent més jove i de més dones”

El contingut concret de la proposta es completarà en dates molt properes i s’enviarà a totes les associacions de veïns federades en els primers dies del mes de desembre perquè en prenguin coneixement i puguin valorar-lo abans de l’assemblea, d’acord amb el termini de temps definit en els estatuts vigents.

Igualment, des de fa mesos estem treballant en millorar la informació i la comunicació, mitjançant una total transformació de la nostra pàgina web, variant el seu disseny i apartats, incorporant nous continguts i informació sobre què és l’entitat, quins són els membres de la junta directiva i dels òrgans de govern, plans de treball, memòries anuals, balanços i pressupostos, i tota aquella altra informació que requereix la Llei de Transparència, i que entitats com la nostra han de complir com a receptores de subvencions públiques de les administracions, en el nostre cas de l’Ajuntament de Terrassa.

La major part de la informació estarà oberta a tota la ciutadania, que podrà veure el molt treball que fem la FAVT i les AV federades, i la gestió de les subvencions i altres recursos econòmics.

Cal destacar que la web està estructurada de manera que és possible incorporar enllaços i continguts que les associacions de veïns federades considerin convenient compartir i, en aquest sentit, ja els hem informat d’això i hem rebut algunes peticions que s’incorporaran a la nostra web.

La presentació pública d’aquesta remodelada pàgina web es farà en la mateixa assemblea general extraordinària en què tractarem de la proposta de nous estatuts, que farem abans de Nadal, i serà el segon punt de l’ordre del dia.
Pel que fa a altres eines importants de comunicació, seguim treballant en la millora i consolidació de la pàgina Facebook de la FAVT, amb un bon resultat aquests dos últims anys en què s’ha duplicat el nombre de persones a què arribem i també el de “M’agrades” de la pàgina.

Respecte a la nostra col·laboració amb la cooperativa Malarrassa, aquest any hem publicat, cada mes, en la pàgina 3 del seu periòdic, amb una tirada de 10.000 exemplars mensuals, articles amb temes relacionats amb la FAVT i el moviment veïnal, fets pels membres de la junta, de les associacions de veïns federades, o bé continguts de tractament periodístic fets per redactors del diari, però supervisats per la FAVT, d’acord amb el conveni de col·laboració i prestació de serveis que hem signat amb la cooperativa Malarrassa.

Ramon Clariana
President de la FAVT

Related Articles

Deixa un comentari

SEGUEIX-NOS A TWITTER