[Ramon Clariana] La FAVT obre el procés electoral per escollir una nova junta

No Comment

L’actual junta FAVT està a punt d’acabar el seu mandat de dos anys, que se li va atorgar en l’Assemblea general del 30 d’abril del 2016 i i en la reunió de Junta FAVT de l’11 de maig de 2016.

En aquests dos anys transcorreguts, des de la FAVT hem desenvolupat una activitat molt intensa, en què hem intervingut en bona part dels temes d’interès ciutadà, sigui directament o col·laborant amb entitats o plataformes ciutadanes. És el cas de la municipalització del servei de subministrament de l’aigua, a través de la Taula de l’Aigua de Terrassa de la qual formem part; el procés participatiu de l’elecció de la nova Síndica de Greuges, en el que vàrem donar suport, juntament amb l’Espai Drets i moltes altres entitats, a la persona que va resultar guanyadora, l’actual Síndica Isabel Marquès; i la defensa dels drets humans i socials de tota la ciutadania de Terrassa, per mitjà de L’Espai Drets, del que formem part i que col·labora amb el Consell d’Entitats i plataformes de defensa de drets a la ciutat.

En l’àmbit intern, hem dedicat un esforç important a dos objectius: millora de la transparència i de la comunicació de l’entitat i Modificació dels estatuts que requerien una actualització.

A tal fi, durant el passat 2017, destaquem que  vàrem renovar per complet la pàgina web, en la qual hem incorporat un apartat específic de transparència en la qual estan les dades més importants de l’entitat. 

Referent a la modificació d’estatuts, durant 2017, es van realitzar diverses reunions de treball d’una comissió específica en les quals es va elaborar un esborrany de la proposta que va ser debatuda en diverses reunions de Junta fins a elaborar la proposta definitiva que va ser aprovada en una assemblea general extraordinària celebrada el 16 de desembre de 2017.

Els canvis més rellevants són la creació d’un Consell Gestor, format per un representant de cadascuna de les AV federades, que es reunirà una vegada cada tres mesos i que tindrà com a objectius més importants fer un seguiment de l’activitat de la junta Directiva i modificar el Reglament de Règim Intern, amb la finalitat d’adaptar el seu contingut als nous estatuts.

Respecte a la Junta Directiva, es limita el nombre de membres a un màxim de nou i un mínim de 6, que seran escollits en tots els seus càrrecs per votació directa de candidatures tancades per l’Assemblea General.

Canvi important, perquè fins ara, i segons els vells estatuts, l’Assemblea votava als representants de les AV que demanaven formar part de la Junta i eren els mateixos membres de la nova Junta, no l’Assemblea, qui a la primera reunió escollien al President i a tots els càrrecs. És a dir, l’Assemblea no era sobirana perquè ni tan sols triava al President de la FAVT.

Ara que ha arribat el moment de triar la nova Junta , en la reunió de Junta FAVT, celebrada el dia 24 d’abril, es va decidir convocar l’Assemblea general pel dissabte 26 de maig, i un dels seus punts és l’elecció de la nova Junta.

Per això, i d’acord amb els nous estatuts s’ha obert el període de presentació de candidatures tancades (és a dir en les quals han de figurar un candidat a president, vice-president, secretari, tresorer, vocal de comunicació, de relacions amb les AV i un màxim de tres vocals més) des del 26 d’abril fins al 9 de maig i crear una Comissió de Candidatures que validarà la idoneïtat de les candidatures i de les persones representants de les AV que s’hagin presentat, informarà d’això a totes les AV federades i les proposarà a l’Assemblea general perquè siguin sotmeses a votació i aprovades si escau, la qual cosa suposarà que, per primera vegada l’Assemblea esculli al president de la FAVT i a tots els càrrecs de la Junta.

Aquests canvis dels estatuts tenen l’objectiu de millorar el funcionament i l’eficàcia de la Junta i de la mateixa FAVT. Per la meva banda, considero que suposen una manera de treballar més democràtica perquè fins ara, el funcionament de la FAVT se sotmetia a consideració de l’Assemblea General, normalment una vegada a l’any. Ara, amb la creació del Consell Gestor, es podrà avaluar el funcionament cada tres mesos per part de totes les AV federades.

Ramon Clariana
President de la FAVT

Related Articles

Deixa un comentari

SEGUEIX-NOS A TWITTER