‘Diversex’: Guia per a una educació sexual integral. (Realitzat per Actuavallès i l’Institut Ribó i Serra, publica Bellaterra Ed.)

No Comment

Ja es pot adquirir Diversex, una guia per implementar amb èxit un projecte d’educació sexual integral

El segell Bellaterra Edicions publica Diversex, una guia d’educació sexual per a professionals de l’àmbit socioeducatiu realitzada conjuntament entre l’associació Actuavallès i l’Institut Ribot i Serra de Sabadell

La guia està pensada per a professionals i alumnat de cicles formatius, de batxillerat o universitari interessat en la coeducació, la sexualitat i la prevenció de violències masclistes.
Pretén apropar i facilitar informació i els recursos necessaris per a poder posar en pràctica de forma autònoma un projecte d’educació sexual amb joves i adolescents, especialment, tot i que també resulta adient per a altres públics que sentin curiositat per aquest tema.

Així, Diversex, s’estructura en cinc blocs temàtics, seguint una lògica de continguts que va des de l’individu cap a la relació amb els altres i la societat en general, tot qüestionant els models relacionals hegemònics: qui sóc (gènere i interseccionalitat); com sóc (cossos, cicle menstrual i reproducció); els meus plaers (desig, porno i models de bellesa); amors afectes i estima (alternatives a l’amor romàntic); prevenció d’ITS i autocura (què són i quines són, reducció de riscos i salut reproductiva).

Cada capítol es divideix en una primera part teòrica, on es recullen els principals conceptes i propostes a treballar; un segon punt amb una proposta metodològica específica sobre aquells continguts; a continuació, en tercer lloc, una aplicació pràctica amb activitats que han estat dissenyades en col·laboració amb alumnes del primer curs d’Integració Social del centre; i, en darrer lloc, un recull de recursos pedagògics, la majoria audiovisuals, pensats per apropar el tema a l’espai educatiu.

La idea d’aquesta guia neix de la necessitat d’abordar a les aules, i també fora, l’educació sexual des d’una perspectiva vitalista, des de la curiositat, l’interès i el desig d’aprendre sobre una qüestió tan fonamental a les nostres vides com és la sexualitat. Aquesta visió està representada per tres paradigmes fonamentals: els Drets Sexuals i Reproductius, la Perspectiva Feminista i la Interseccionalitat.

Es tracta, doncs, de contribuir a repensar el nostre model socioeducatiu sobre la sexualitat, els seus límits i les seves mancances, amb la intenció d’exercir de model contrahegemònic al model patriarcal i heteronormatiu. És per aquest motiu que necessitem un lèxic renovat, unes pràctiques, una metodologia i uns continguts que facilitin aquesta transició cap a una nova conceptualització de la sexualitat i de la vida. Així, busquem posar a l’abast de tothom continguts teòrics i pràctiques que, sense ser nous, sí que parteixen d’una renovada mirada feminista sobre la sexualitat.

És una proposta que parteix del necessari qüestionament sobre nosaltres mateixes, com a educadores, de com hem construït i interioritzat els nostres rols de gènere, les nostres pràctiques sexuals, la nostra afectivitat i la nostra sexualitat en general. És per tant aquest el primer repte que té al davant la persona lectora, el preguntar-se sobre aquestes qüestions per tal de poder així provocar el qüestionament de les altres, del seu alumnat, grup tutelat o simplement del seu entorn proper.

La guia està basada en l’experiència d’un projecte integral d’educació sexual amb metodologia d’aprenentatge i servei (ApS) que l’associació Actuavallès desenvolupa des de fa 5 anys amb estudiants de cicles formatius de l’àmbit social i educatiu. Així doncs, no es tracta d’un recull teòric sinó d’un exercici eminentment pràctic en el que s’ha recollit l’expertesa, experiència i treball desenvolupat al llarg d’aquests anys. En la creació d’aquesta guia s’ha fet un treball minuciós de recull, escolta, qüestionament, recerca i rectificació amb la intensió de crear un material útil per a totes aquelles interessades en acompanyar les sexualitats des dels espais educatius. No es recullen grans teories de l’educació sexual sinó aquells conceptes, idees i claus metodològiques que han estat útils a l’hora de portar el projecte a les aules.

El llibre és el fruit de la col·laboració entre l’associació Actuavallès i l’Institut Ribot i Serra de Sabadell. Emmarca la cristal·lització d’un treball en què s’ha compartit, après i construït col·lectivament, aportant la mirada d’una entitat comunitària amb més de 25 anys d’història en la defensa dels drets sexuals i la promoció de la diversitat, i la mirada d’un institut públic d’alta complexitat compromès amb la coeducació. Ambdues mirades han permès construir un material amb coneixement específic sobre sexualitats que alhora estigués perfectament adaptat a les necessitats i ritmes d’un centre educatiu.

Tal com es menciona inicialment, la guia pretén ser un instrument útil per implementar l’educació sexual als centres. Ara bé, a nivell més global, Diversex persegueix l’empoderament dels propis centres educatius a l’hora d’implementar la perspectiva coeducativa i la promoció d’entorns lliures de violències. És en aquesta línia que es pretén llegir aquesta iniciativa, la de donar eines perquè des dels centres educatius es puguin desenvolupar canvis transversals reals que permetin superar, almenys en alguns espais, el model heteropatriarcal i fer de l’escola un espai de transformació social. És per aquest motiu que la guia es distribuirà des del Departament d’Educació als centres d’educació secundària de Catalunya. En aquest sentit, Diversex aspira a superar la concepció tradicional d’externalització de tallers i xerrades a associacions expertes en l’àmbit de la sexualitat i promoure un canvi real basat en la incorporació d’una perspectiva feminista i interseccional en les professionals del món social i educatiu.

Related Articles

Deixa un comentari