Coneixem Fupar, les seves instal·lacions i funcions socials

No Comment

El passat divendres va tenir lloc la visita guiada per les instal·lacions de Fupar de la mà de David González i Sara Stigge, activitat programada dintre del programa de la Terrassa Cooperativa, per la seva implicació social en la ciutat.

Origens i fonaments de l’entitat

Fupar, entitat privada d’economia social sense afany de lucre, va ser constituïda l’any 1985 com a entitat continuadora de l’activitat dels Tallers Protegits Amat Roumens, creats el 1971 per l’obra social de Caixa Terrassa per donar continuïtat al procés de formació i inclusió sociolaboral de les persones adultes amb diversitat funcional.

La Fundació Antiga Caixa Terrassa, constituïda el juny de 2013, va heretar el patrimoni i edificis de l’antiga obra social i es va fer càrrec de les obres més emblemàtiques: els tallers Fupar, d’integració de persones discapacitades, la Llar Terrassa, per a l’atenció de gent gran amb necessitats i el Centre Cultural.

Per la seva configuració jurídica, la Fundació no depèn de cap altra propietat, és una entitat ciutadana, dels terrassencs. El seu òrgan gestor és un patronat, en el qual hi ha representants de les institucions i entitats terrassenques més importants.

Al setembre de 2004 la fundació es trasllada de seu social, deixant les instal·lacions del carrer Francesc Oller cap a la part nord de la ciutat, entre els carrers de les Campiones Olímpiques, Pintor Vancells i Ancianitat, per tal de poder ampliar el nombre de persones ateses en els diferents programes.

Doncs, amb l’objectiu d’aconseguir, si s’escau, la seva inserció als medis normals de producció, així com la seva realització personal per millorar-ne la qualitat de vida, l’entitat Fupar proporciona activitat laboral, formació professional, cultural i d’atenció diürna a persones adultes amb discapacitat psíquica, física o sensorial.

Visita guiada per les funcions socials de l’edifici

L’edifici ocupa un solar de 8.500 metres quadrats amb una superfície d’uns 14.000 metres quadrats que en David González va mostrar als assistents, tot explicant a cada secció el què i per a què s’ocupa cada una, mentre remarcava la importància de la funció social que hi ha al darrera de tot.

La fundació està estructurada sota un organigrama que permet respondre en cada moment a les principals necessitats de les persones ateses, sobretot les famílies i també els clients per a qui treballen.

A la primera planta es troben els departaments d’atenció psicosocial, qualitat, comercial, gerència, RRHH i administració. En un espai annex es troba el menjador i l’espai de descans, amb capacitat per a unes 300 persones.

A la planta baixa se situen els tallers del Centre Especial de Treball i el Centre Ocupacional, així com el magatzem amb moll de càrrega. Entre les activitats dels tallers, n’hi ha per fer activitat física, tallers infantils, visites o treballar els horts a les escoles. Hi ha unes 150 persones als programes.

També s’ubiquen a la mateixa planta la recepció, els serveis generals de vestuaris i infermeria, l’espai d’elaboració de paper reciclat, on fans manualitats per diversos esdeveniments que poden vendre.

Continuant a la planta baixa hi ha la fàbrica on, mitjançant programes d’inserció laboral amb monitors, fabriquen el seu propi producte, ambientadors en diversos formats, que permet autogestionar-se, doncs el treball de manipulat, sobretot de blisters, que és una altra de les feines. Deixa poc marge i és molt competitiu, amb la qual cosa estan diversificant en aquest sentit, oferint també, tot i que no és encara molt conegut, impressions publicitàries que no siguin en paper.

El centre de jardineria se situa en aquesta mateixa planta, en unes instal·lacions annexes al capdavant de la nau principal, ocupant uns 1.500 metres quadrats de botiga.

Al soterrani s’ubica el rentat de vehicles i la zona d’aparcament amb capacitat per a uns 50 vehicles, l’espai multifuncional i el magatzem de jardineria, que pròximament es traslladarà donada la seva crescuda. Al servei de jardineria hi treballen unes 65 persones i disposa de 18 camions donat que els treballs es fan fora, amb la qual cosa les persones amb diversitat funcional que hi pot accedir han de tenir un alt grau d’autonomia.

Com a característica de l’edifici, la planta soterrània, per aconseguir la il·luminació i ventilació naturals, disposa d’un pati anglès al voltant de l’edifici que els costats nord i ponent serveixen alhora de corredor perimètric de circulació rodada de l’edifici.

La dificultat a què s’afronta Fupar és la necessitat d’un continu creixement, no només per poder ajudar a més famílies i persones, sinó perquè un cop una persona ha trobat un lloc de treball, companys de feina amb qui comparteixen experiències vitals, no vol marxar, i els indicadors mostren un percentatge molt baix de persones que hagin aconseguit una inserció en el món laboral fora de Fupar.

Related Articles

Deixa un comentari