Aturada del procés urbanístic a Can Bosch, iniciació d’un procés participatiu per regularitzar i ordenar l’espai, proposen veïnes i entitats

No Comment

L’Ajuntament de Terrassa i la immobiliària Sant Pere Nord SL “no aturaran el desallotjament previst pel dia 29 de juny ni està oferint una alternativa habitacional per a les persones que hi viuen”, denunciaren ahir 25 de juny el grup de persones afectades pel desallotjament dels horts de Can Bosch, el Sindicat de Llogateres i La Paparola – Assemblea Ecologista de Terrassa en una roda de premsa convocada en un punt d’aquesta zona de la ciutat.

Fa uns mesos, just abans de les eleccions i com a «mer tràmit», explicaren els convocants, l’equip de govern va fer una nova modificació del POUM que suposa un canvi molt significatiu al que havia de ser el polígon de Palau Nord, i que ara es vol convertir en el nou barri de Can Bosch.

Segons les persones i les entitats, la modificació es va centrar en un canvi dels usos del polígon, que havia de ser de serveis i hauria passat a ser residencial, implicant la construcció de més de 2.000 habitatges a la zona sud de la ciutat.

A finals de març el Ple de Terrassa va aprovar l’avanç del Pla amb els únics vots a favor de l’equip de govern (TxT i ERC) i l’abstenció de l’oposició, recorden. Entre els motius amb els quals el regidor d’urbanisme justifica la modificació s’hi compten tant els ambientals com els de defensa del dret a l’habitatge.

Però, en contra d’aquesta decisió, els moviments ecologistes i pel dret a l’habitatge volen deixar clar el següent:

Per començar, no es pot entendre la lluita pel dret a l’habitatge sense la lluita ecologista i viceversa, argumenten. A Terrassa, «cal millorar l’accés a l’habitatge, però no construint sobre l’espai agrícola, sinó fent ús de les eines urbanístiques de les que disposa l’Ajuntament, que no son poques».

Seguidament, expandir la ciutat quan tenim molts sectors mig buits que necessiten plans de millora i estratègies per redensificar-los és contrari a la suposada revolució verda que propugna l’Ajuntament. «No sembla que la millor manera d’optimitzar els recursos públics sigui creant un nou barri a una zona que ara mateix està totalment mancada d’equipaments públics i que per tant caldria construir-los de nou». Els veïns comenten que aquest nou barri doblaria la població actual de Can Jofresa.

A més a més, la construcció d’habitatges de protecció oficial, com volen fer al barri de Can Bosch, als límits de la ciutat té una lectura claríssima de «segregació habitacional i social que no pensem tolerar», sentencien. No es pot seguir concentrant l’habitatge assequible als límits de la ciutat i construint guetos, en comptes de distribuir-lo per tot el municipi. Construir en zona inundable també té uns riscos associats que no podem oblidar.

Finalment, aquesta proposta suposa l’ocupació del sòl i d’una zona de valor ambiental al sí de la llera de la riera i que té molt potencial agrari i social, argumenten també les entitats i veïnat. El que es planteja com un guany en zones verdes és en realitat la urbanització i l’asfaltat de 210.000 metres quadrats. Dir que s’expandeix l’Anella Verda quan el que s’està plantejant és posar més totxo, és un «contrasentit i una afirmació enganyosa, per més que en el paper pugui semblar lògic».

Tot i la denúncia feta pels moviments socials de la ciutat i l’intent de les més de 150 hortelanes que fa anys que cultiven els horts, que han intentat negociar amb la propietat i amb l’Ajuntament per demanar allargar la data de desallotjament, per almenys tenir temps de recollir les collites, el dilluns passat dia 19, van començar les maniobres per desallotjar la zona. Per si no fos suficient, més de 10 persones estan vivint allà, degut a la dificultat d’accés a un habitatge digne a la ciutat i tot i tenir coneixement de la situació, ni els serveis socials ni l’Ajuntament els estan oferint una alternativa habitacional a aquestes persones.

Les entitats proposen:

L’aturada del desallotjament d’horts i barraques, la recerca de solució residencial per les persones que hi viuen i el respecte a les collites dels hortelans i hortelanes.

L’aturada del procés urbanístic donat els motius anteriors i la creació d’un procés participatiu on les persones que cultiven puguin regularitzar i ordenar l’espai. Elles són les primeres preocupades en regular la situació, i la constitució en una comunitat de productors pot millorar l’entorn a nivell visual, seguretat i neteja, si és aquesta la preocupació de l’ajuntament.

Finalment, es convocà una concentració pel dia 29 de juny, quan hauria de personar-se la comitiva judicial per desallotjar els horts i les barraques on viu gent en aquesta zona de Terrassa sud i impedir el desallotjament.

Related Articles

Deixa un comentari