El Pla Director del Mercat de la Independència posarà en valor la memòria històrica i patrimonial de la ciutat

No Comment

Abordarà de manera integral les reformes necessàries. Mentrestant, des de fa anys, el Museu ofereix visites guiades al refugi antiaeri del soterrani de l’edifici

Amadeu Aguado: D’entre les reformes que es faran al Mercat, les del refugi seran, evidentment, un element de consolidació de l’atractiu del recinte.”

L’Ajuntament de Terrassa ha desenvolupat al llarg dels darrers anys diferents accions amb l’objectiu de potenciar i enfortir el comerç local a Terrassa. Entre elles, diferents actuacions destinades a actualitzar i dinamitzar els mercats municipals.

Amb aquest mateix objectiu, el Ple Municipal del passat mes de novembre va aprovar una proposta de resolució que contempla l’elaboració d’un Pla Director del Mercat de la Independència que inclou l’actualització d’aquest servei, tant des de la perspectiva comercial com de dinamització, millora i manteniment de l’edifici; un element patrimonial que confereix al Mercat una especial singularitat, però que també condiciona la seva activitat.

El futur Pla Director, doncs, estudiarà les accions a emprendre per tal de definir el futur Mercat de la Independència així com estudiar les reformes necessàries per adequar l’edifici a les necessitats actuals, tant en l’àmbit patrimonial, com urbanístic i comercial.

Entre els diferents elements arquitectònics i d’interès patrimonial ubicats al Mercat de la Independència es troba el refugi antiaeri situat al soterrani de l’edifici. Aquest espai forma part d’un projecte iniciat durant la Guerra Civil i que preveia la construcció d’un túnel d’aproximadament 10 metres d’amplada i amb capacitat per a més de 3.000 persones que connectés el carrer Cremat i el Mercat amb unes entrades per accedir des del pati de l’Ajuntament i des del propi Mercat. Finalment, es va iniciar la construcció de la galeria d’entrada pel Mercat de la Independència, de la que actualment es conserva una part.

Segons els estudis i valoracions realitzats pels tècnics del Servei Municipal de Patrimoni i Manteniment Urbà, l’adequació del refugi antiaeri per poder programar visites guiades de forma regular requeriria diferents i importants actuacions. Entre elles, l’enderroc d’una part dels antics magatzems, l’adaptació dels esgraons per fer lo accessible, dotació de noves instal·lacions de control d’incendis, electricitat, conducció i bombeig de les aigües freàtiques, ventilació forçada o la rehabilitació dels elements, tant en la seva vessant estructural com en els acabats, entre d’altres actuacions.

El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado ha explicat, en relació a la proposta que ha fet el Grup Municipal de la CUP per condicionar el refugi antiaeri del Mercat de la Independència, que “No tindria sentit fer ara una inversió en l’adequació d’un espai inclòs dins del futur Pla Director del Mercat de la Independència. Creiem que primer, de la mà dels agents implicats i mitjançant aquest Pla Director, cal analitzar, valorar i posar negre sobre blanc per clarificar quines són les accions necessàries i poder abordarles posteriorment i de manera integral, i amb el consens dels comerciants”.

Aguado afegeix que d’entre les reformes que es faran al Mercat, les del refugi seran, evidentment, un element de consolidació de l’atractiu del recinte.” Al marge d’aquest espai, a la ciutat també es conserven part dels refugis situats sota el Convent de les Josefines i sota el Turó de l’Argila, situat al patí de l’Escola Pia.

Pel que fa a la importància de donar a conèixer el valor històric d’aquest espai i en relació a la preservació del refugi com a part de la memòria històrica i patrimonial de la ciutat, ja fa alguns anys que el Museu de Terrassa, a través de la seva guia d’activitats didàctiques adreçada a alumnat d’ESO, batxillerat, cicles formatius, educació d’adults i al públic en general; ofereix l’oportunitat de participar en visites al refugi antiaeri situat al soterrani del Mercat. Aquestes visites es duen a terme a través de diferents sessions i itineraris organitzades al llarg de l’any. L’any 2015, el Museu de Terrassa va organitzar un total de 5 activitats que incloïen la visita al refugi i que van comptar amb 149 assistents, el 2016, es van organitzar 5 sessions amb 137 participants i el 2017 van ser 3 sessions amb un total de 126 participants. A través del Museu de Terrassa, i durant uns anys (fins al 2013), també es van fer visites comentades al Convent de les Josefines i al refugi de la Guerra Civil situat en aquest edifici. A partir de l’any 2013 es van deixar de programar aquestes visites per motius de seguretat a causa del mal estat de conservació de l’espai.

Related Articles

Deixa un comentari