Els partits locals ofereixen propostes sobre mobilitat

No Comment

Nou debat electoral entre les forces polítiques que afronten les municipals. Si dies enrere va ser la gestió de l’aigua el tema tractat, en aquesta ocasió els partits van encarar un debat sobre la mobilitat a la ciutat el passat dimarts. L’entitat Ègara Fòrum Mobilitat, organitzadora de l’acte, va convidar a participar a vuit candidatures electorals, que van ser: Marc Armengol (PSC), Miquel Sàmper (CiU), Maria Sirvent (CUP), Xavier Matilla (Terrassa en Comú), Javier González (Ciutadans), Gabriel Turmo (PP), Carme Labòria (ERC-MES) i Víctor Gutiérrez (Solidaritat Catalana, tot i que finalment aquesta agrupació no es presentarà en aquests comicis).

Els representants van ser sotmesos a unes preguntes que havien estat anunciades prèviament, més d’altres espontànies que van venir per part del públic, el qual va omplir la sala d’actes de la Biblioteca Central. Les intervencions van ser limitades a 30 o 60 segons que pretenien dotar a l’acte d’agilitat. Tot plegat va produir un debat intens per la magnitud de temes a tractar, amb certa sensació de repetició, amb moltes propostes similars que semblaven despertar consens, i algunes diferències no tan òbvies.

En general hi va haver consens en el diagnòstic general: s’ha de fer una ciutat més sostenible pel que fa a la seva mobilitat, promovent els desplaçaments a peu, el transport públic, amb més carrils bici, i tendir a un menor ús del vehicle privat. Va ser en els matisos on es detectaven diferents visions i mesures a aplicar. Això sí, durant l’acte va destacar el compromís que tots els grups donen a aquest apartat, en general compartint que cal dur a terme mesures en un aspecte prou important per a una ciutat de grans dimensions com és Terrassa.

Pla de Mobilitat per al 2015-2020

Recentment s’ha dut a terme per part de l’Ajuntament el Pla de Mobilitat Terrassa 2015-2020, que va centrar la primera pregunta plantejada. Van ser diverses les veus (CUP, TeC, SI) que proclamaven que aquest diagnòstic arribava tard, criticant també la manca de participació ciutadana. El PP denunciava el “procés d’avaluació dut a terme que trencava un pacte de consens ciutadà del 2002”. No obstant, els diferents grups destacaren la feina feta per l’equip tècnic i les dades valuoses que aquest estudi aporta. En aquest sentit, l’únic partit compromès en tirar endavant aquest Pla a partir del proper any va ser el PSC, mentre que el PP va dir que ho revisaria de dalt a baix, en cas de ser equip de govern.

També es varen mencionar diverses mesures adreçades a eradicar la contaminació a la ciutat (“fumar perjudica la salut, pots deixar de fumar, però no de respirar”, deia el moderador del debat, Haritz Ferrando). Per exemple, hi havia consens en promoure les zones limitades als 30 km per hora als vehicles, mencionant també les zones ZUAP (Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida), concentrades al centre de la ciutat. L’aposta pel transport públic, amb una reestructuració de la xarxa de busos urbans i les futures estacions del Metro del Vallès de la FGC, van ser altres dels aspectes destacats pels candidats. Els representats de CiU i SI apostaven per agilitzar les vies més ràpides, cas de l’Avinguda del Vallès o Ronda de Ponent, i afirmaven que hi havia un excés de semàfors. En això, el PSC o ERC-MES defensaren més espais peatonals, mentre que formacions com PP i SI contestaven que no s’ha de castigar al vehicle privat. SI insistia en que cal preguntar a la ciutadania quin tipus d’espais volen, proposant un referèndum per reobrir la Rambla al trànsit de vehicles. Ciutadans afirmava que “no ens cal cap Pla de Mobilitat sinó implementar mesures per promoure una millor mobilitat”. De nou, potenciar l’ús de la bicicleta com a màxima compartida per tothom.

debat mobilitat Els vuit representants polítics escriuen les seves respostes al debat sobre mobilitat

Un altra problemàtica que s’observa sovint als carrers: els aparcaments incívics i a les voreres en les entrades i sortides de les escoles. A banda de potenciar de nou el transport públic, crear consciència entre els joves i pares, fer partícips a les AMPES, o bé crear accessos peatonals als col·legis, sorprenent la proposta de Sàmper de CiU: per arribar a temps i no crear embussos, s’ha de sortir de casa abans. En Turmo també va afirmar que era necessari finalitzar les obres del Quart Cinturó, el qual seria possible gràcies al govern central del partit a qui representa. També Ciutadans va defensar aquesta orbital B-40 com a motor de progrés i creixement econòmic.

Precisament pel que fa a la bici, el representant de TeC, Xavi Matilla, apostava no per fer més carrils bici, sinó per crear una autèntica xarxa urbana de carrils bici. La Maria Sirvent de la CUP declarava que amb els carrils bici s’han fet polítiques d’aparador, amb només 150 km de carrils, els quals la major part no són segregats, i exigí un programa de lloguer de bicis com va ser Embicia’t. La proposta de la CUP d’exigir la zona tarifària 2 a la Generalitat també va obtenir despertar prou consens.

Altres mesures i frases que han expressat els candidats:

SI
Millorar les sincronies del trànsit, reducció de zones 30, fomentar els vehicles elèctrics.
Vies verdes per a bicis que comuniquin amb el Parc Natural, amb vocació comarcal.
Zones vermelles que permetin aparcament gratuït durant 30 minuts, no s’ha de castigar als vehicles privats
Començar a construir un tramvia que facilitarà moure’s per tota la ciutat i la comarca.
Reestructurar la línia 7 del bus.
Consultes vinculants, que es pregunti als ciutadans sobre la mobilitat que desitgen.

ERC-MES
Ús racional del vehicle privat, que vol dir reduir el seu ús, apostar pel transport públic, ampliar les zones 30, pacificar el trànsit, i treballar per la concienciació ciutadana.
Promoure la cultura de la bicicleta entre els joves, en els instituts.
Potenciar els camins escolars segurs. No es por permetre que s’aparqui a les voreres en les escoles, hi ha unes normatives a complir per tothom
Implantar el tercer carril de la C-58, exigir la zona tarifària 2 del transport interurbà, ja que no tenir-la ens fa menys competitius.
Connectar els busos amb les noves estacions del Metro del Vallès FGC.
Més carrers peatonals al centre.
Treballar per aconseguir ciutats més segures, sostenibles, comfortables i tranquiles, seguint les normatives d’Europa.

PP
A la ciutat hi ha més de 100.000 vehicles privats, s’ha de tenir en compte aquesta complexitat d’una ciutat com Terrassa i poc accessible. Hi ha massa embussos, ens cal una xarxa viària que garanteixi fluidesa del trànsit.
Oferir alternatives al vehicle privat, no tothom pot anar en bici, i el cotxe és necessari en l’àmbit econòmic. Embicia’t va deixar de funcionar per no ser operatiu ni viable.
Major presència policial per fer complir les normes, facilitar els accessos, i millores urbanístiques.
Oferir alternatives al vehicle privat sense castigar-lo.
Defensa de la passarel·la de Mútua, que hagués permès una mmillor mobilitat a l’avinguda Jacquad quan arribi la nova estació de FGC. S’ha de revisar el Pacte de Mobilitat.

Ciutadans
Cal més formació i informació, i un canvi de model, no ens cal cap Pla de Mobilitat, sinó implementar mesures per promoure una millor mobilitat.
Sensibilitzar també en les empreses pel que fa a l’ús de bicicletes. Ampliar les zones 30, implantar un servei de lloguer de bicis.
Calen mesures dissuassòries, però no sancionar (les multes en aquesta ciutat són molt cares), vies d’accés peatonals als col·legis.
No s’ha vetllat per salvar les barreres arquitectòniques ja que des del govern municipal s’ha despilfarrat.

Terrassa en Comú
Reduir les emissions contaminants, els semàfors, caminar de manera més agradable i comfortable.
Més que construir més carrils bici, s’ha de crear una xarxa.
Pel que fa a la xarxa de busos, hem de passar d’un model radial a un model en xarxa, on les persones siguin protagonistes. Per tant, més bicicleta, més transport públic, i menys vehicle privat.
Considerar la mobilitat com a clau en les nostres ciutat, aquesta té un component social, ja que parlem d’accessiblitat de les persones als espais.

CUP
Hi ha massa vehicles mecanitzats, fomentar l’ecoeficiència, els desplaçaments curts. Augmentar les zones 30, exigir la zona tarifària 2 a la Generalitat. Al sistema de mobilitat urbà li manca una perspectiva de gènere per conèixer les diferents necessitats ja que la xarxa de transports està molt masculinitzada, no respon a necessitats reproductives.
les declaracions d’intencions i polítiques d’aparador, els carrils bici són insuficients, només 150 km a tota la ciutat, no són segurs, més carrils segregats, aparcaments segurs, Servei de lloguer de bicis amb cost zero.
Fomentar el transport col·lectiu, educar i racionalitzar l’ús del vehicle privat, organitzar els cotxes entre les famílies.
Vetllar per no fer concessions a empreses privades.

CiU
Avingudes més ràpides amb menys semàfors, fomentar anar a peu, més zones ZUAP.
Més carrils bici. Promoure el bus públic, i la concienciació personal.
L’ideal seria fer servir el cotxe només per sortir de la ciutat, i treballar per una ciutat amable per moure’s.
Necessari un metro al Vallès? cal estudiar-lo ja que té un cost econòmic.
Reduir els carrers estrets a zones 30, apostar pel transport públic i la bicicleta.

PSC
Crear zones ZUAP i zones 30, promocionar el transport públic.
Més carrils bici, sensibilització a escoles i instituts. buscar la complicitat i implicació de les Ampes.
Redissenyar la xarxa de busos.
Aprovar el Pla Mobilitat 2015-2020.

Related Articles

Deixa un comentari