La FAVT denuncia ‘incompliment’ del Reglament de Participació en el debat i aprovació dels Pressupostos

No Comment

Els pressupostos i ordenances municipals pel pròxim 2020 s’haurien aprovat sense comptar amb els consells de districte, «sense cap mena de debat i participació ciutadana prèvia», i fins i tot «incomplint» el Reglament de Participació Ciutadana, denuncia la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT) en un comunicat fet públic el passat 22 de novembre.

Afirma literalment: «aprovat sense cap mena de debat i participació ciutadana prèvia i, fins i tot, l’aprovació dels pressupostos pel Ple municipal sense haver passat prèviament per informació i debat en els consells de districte CONSTITUEIX UN INCOMPLIMENT MUNICIPAL DEL VIGENT REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA que en el seu article 30, apartat b.»

Davant d’aquesta situació «sorprenent» i «sense cap justificació ni explicació», segons fonts del moviment veïnal consultades per Malarrassa, i malgrat les eventuals dificultats tècniques que ara pogués comportar, donades les circumstàncies, la FAVT demana al govern local que «tingui la voluntat política d’atendre les peticions dels consells de districte de Terrassa, per tal de poder introduir canvis en els pressupostos i ordenances municipals pel 2020, en conceptes o partides que tinguin el suport majoritari dels plenaris dels consells de districte i que siguin raonables i justificables.»

Text íntegre del comunicat de la FAVT:

La FAVT demana una participació efectiva dels Consells de Districte en els Pressupostos i Ordenances pel 2020

El Ple municipal de Terrassa en sessió extraordinària, celebrada el passat dia 30 d’octubre, va aprovar inicialment els pressupostos i ordenances fiscals municipals per l’any 2020. Aquests pressupostos i ordenances s’han desenvolupat i aprovat sense cap mena de debat i participació ciutadana prèvia i, fins i tot, l’aprovació dels pressupostos pel Ple municipal sense haver passat prèviament per informació i debat en els consells de districte CONSTITUEIX UN INCOMPLIMENT MUNICIPAL DEL VIGENT REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA que en el seu article 30, apartat b, cita textualment com a funcions del plenari dels consells de districte:

“Emetre un informe amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament sobre el projecte de pressupostos municipals. El plenari tindrà, en forma i a temps, la documentació necessària per debatre la proposta i realitzar l’informe corresponent.”

Es pot dir que els nous consells de districte, que cessen en la seva funció en acabar cada legislatura municipal, no estaven encara constituïts però el no poder debatre els pressupostos prèviament a la seva aprovació inicial pel Ple té uns efectes molt negatius per a les entitats i la ciutadania, ja que tots sabem molt bé que una vegada aprovats inicialment ordenances i pressupostos pel Ple municipal els únics canvis possibles només es poden fer presentant al·legacions que són sistemàticament rebutjades si es refereixen a continguts com ens hem trobat sempre des del moviment veïnal, que han sigut rebutjades totes quan s’han presentat. Només hi ha alguna possibilitat de canvi si n’hi hagués defectes de formes i això no passa mai, per què els pressupostos no en solen tenir.

Els 7 Consells de Districte de Terrassa es van començar a constituir el dimarts 19 de novembre (el 5 de desembre ho estaran tots) i en la sessió constitutiva de cadascun, l’Ajuntament aprofita per presentar el Projecte de Pressupostos i Ordenances ja aprovats inicialment pel Ple i, d’acord en el que hem dit, passarà que les possibles propostes de les entitats i ciutadania que els integren no tindran cap mena d’eficàcia, més enllà de figurar en un informe adjunt a l’aprovació municipal.

Per tot plegat, des de la FAVT DEMANEM A L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA QUE TINGUI LA VOLUNTAT POLÍTICA D’ATENDRE LES PETICIONS DELS CONSELLS DE DISTRICTE DE TERRASSA, PER TAL DE PODER INTRODUIR CANVIS EN ELS PRESSUPOSTOS I ORDENANCES MUNICIPALS PEL 2020, EN CONCEPTES O PARTIDES QUE TINGUIN EL SUPORT MAJORITARI DELS PLENARIS DELS CONSELLS DE DISTRICTE I QUE SIGUIN RAONABLES I JUSTIFICABLES.

Atendre aquesta petició és una bona manera de corregir l’anomalia participativa que s’ha produït i que hem citat i alhora un pas molt important en la millora de la participació ciutadana en els consells de districte perquè deixin de ser òrgans participatius en què, sovint, només s’escolta i com a màxim es presenten propostes que tenen poca incidència en la gestió municipal, especialment en el que es refereix a pressupostos i ordenances que, com a paradoxa, són assumptes de la màxima incidència en tota la ciutadania.

Divendres 22 de novembre de 2019

Related Articles

Deixa un comentari