Síndica de Greuges: L’Ajuntament i el Col·lelgi d’Advocats han de garantir el dret a la defensa de les persones a qui ha estat denegada la Renda Garantida

No Comment

«Fer efectiu el dret a la defensa de les persones que han rebut una resolució denegatòria del dret a ser perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania, mitjançant la signatura d’un Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Col·legi d’Advocats de Terrassa amb la finalitat de donar suport jurídic a les persones afectades». Aquesta és la recomanació que, amb data 9 de juliol i per via d’actuació d’ofici 2/2018 fa la Síndica de Greuges de la Terrassa, Isabel Marqués a l’ajuntament de la ciutat.

La Síndica Municipal de Greuges explica que en els darrers mesos està rebent multitud de reclamacions de ciutadanes del municipi que han sol·licitat la renda garantida de ciutadania i que els hi ha estat denegada i no saben on adreçar-se per a que els ajudin a redactar un recurs d’alçada, de manera gratuïta, contra la denegació del dret a ser perceptores d’aquesta prestació, apreciant, «en nombroses ocasions, irregularitats al no estar suficientment motivada la denegació per part de l’Administració».

Arran d’aquestes queixes, i com a «defensora dels drets de les persones», la Síndica ha emès l’actuació d’ofici per a «fer pública una greu problemàtica que necessita urgentment d’una solució per donar resposta a la demanda d’ajuda d’aquestes persones que es troben, actualment, en una situació d’indefensió.»

La Llei de la Renda Garantida de Ciutadania es va aprovar al Parlament de Catalunya l’any 2013 desprès de 6 anys de campanya i mobilitzacions de tot tipus que van recollir més de 121.000 signatures i obtenir el suport de nombroses entitats cíviques. Aquesta norma es va començar a desplegar l’any 2017, amb 4 anys d’endarreriment d’ençà la seva aprovació parlamentària, amb l’objectiu que la prestació assegurés els mínims d’una vida digna a les persones i les famílies que es troben en situació de pobresa.

Tot reconeixent que la Síndica Municipal de Greuges «no ostenta la competència» per estudiar la implementació que l’Administració Autonòmica està portant a terme respecte la Llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania, afirma que «sí que resulta competent per alertar a l’Administració Local de la necessitat de què intervingui i no es mantingui al marge d’una problemàtica en la que directament en resultarà implicada».

Sí bé és cert que l’encarregat de tramitar i concedir la Renda Garantida és el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), no és menys cert que la denegació a ser-ne perceptores té una «repercussió per a l’Administració Local ja que aquestes persones i famílies sense ingressos han de recórrer als serveis socials municipals i, en aquest sentit, les prestacions municipals són l’únic suport que tenen per a cobrir les seves necessites bàsiques».

La Síndica informa que ha assistit a diverses reunions convocades per entitats socials que fan seguiment de la implementació de la Llei, amb la participació de professionals del món jurídic, on s’ha donat veu a les persones que denuncien irregularitats en la denegació de les sol·licituds de la Renda Garantida, deixant constància que «s’estan produint denegacions sense concretar la causa i generant indefensió a les persones sol·licitants».

Altrament, es denuncia l’incompliment pel que fa al silenci positiu que estableix la Llei i la notificació de requeriments d’aportar documents en dates properes en dates properes al límit del termini administratiu, denegant la Renda sense reconèixer que aquestes persones van presentar la documentació sol·licitada. Tanmateix, el propi Síndic de Catalunya ha obert ja un actuació d’ofici, el passat mes d’abril d’aquest any, per valorar com l’Administració actuarà davant de possibles complicacions amb que es poden trobar les persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania a l’hora de cobrar aquest ajut.

Pel que fa a les denegacions notificades, la Síndica subratlla que «no pot deixar de denunciar el fet que les persones afectades han de poder exercir el seu dret a defensar-se davant de l’Administració i que aquest dret no es pot veure coartat per la manca de recursos econòmics per accedir a un advocat ni per les pròpies mancances de capacitats personals». I el que està passant és que per a les persones no presenten recurs dins el termini legal, la resolució denegatòria esdevé ferma a tots els efectes amb la conseqüència que «quedaran immerses en una situació de pobresa i hauran de recórrer a demanar ajuda als serveis socials municipals».

Des de l’Oficina de la Síndica, la Síndica i el seu equip, format per una assessora jurídica i una administrativa, estan atenent «l’allau de persones que venen sol·licitant ajuda» per defensar el seu dret a que l’Administració revisi la resolució per la que se li denega del dret a ser perceptor/a de la Renda.

No obstant, la Síndica no pot assumir, ni per competència ni per recursos humans disponibles, realitzar una tasca d’assessoria jurídica relacionada amb les resolucions de denegació de la Renda garantida. Per aquests motius, el passat 21 de maig, la Síndica va instar a una reunió a la Regidora de serveis socials de l’Ajuntament, senyora Gracia Garcia Matute, i al degà del Col·legi d’advocats de Terrassa, senyor Ignasi Puig Ventalló, i va exposar la situació de desemparament institucional en el que es trobaven aquestes persones i va demanar la implicació i la intervenció de l’Ajuntament de Terrassa i del Col·legi d’Advocats per trobar una solució que doni resposta a la demanda d’ajuda d’aquesta part de la ciutadania de Terrassa que es troba indefensa.

A data d’avui, declara Isabel Marqués, «em consta que hi ha comprensió en la necessitat d’actuar, però encara no s’ha adoptat una solució que doni resposta a la demanda d’aquesta ciutadania». Considera, per això mateix, que cal que l’Ajuntament de Terrassa signi un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats amb la finalitat que les persones que han rebut una resolució denegatòria del dret a ser beneficiària de la Renda Garantida de Ciutadania siguin ateses, de manera gratuïta, per un professional del món jurídic que les assessori sobre la procedència de presentar un recurs i, en el cas de ser procedent, redacti un recurs d’alçada fonamentat en dret que serà presentat davant l’Administració, contribuint a fer efectiu el dret a la defensa d’aquestes persones i famílies que estan en situació de pobresa.

Related Articles

Deixa un comentari