Alarma per la contractació temporal, augmenta la precarietat i la misèria

No Comment

La contractació temporal es dispara a Catalunya un 24,5% des de l’inici de la crisi. La UGT denuncia que per cada nou lloc de treball estable creat se signen 48 contractes de durada limitada.

L’evolució de la contractació temporal en els darrers anys mostra el veritable rostre del model econòmic i social que ens estan imposant. Aquesta contractació ha crescut a Catalunya en un 24,5% des de l’inici de la crisi al 2008, i els contractes de durada igual o inferior a un mes, ho han fet un 70,4%. Per cada nou lloc de treball estable, s’han firmat 46 contractes temporals, segons constata un informe d’UGT presentat a finals d’agost, on es denuncia també que, a més, els contractes temporals que se signen són cada cop més curts, tot i que en la seva majoria les empreses els destinen a cobrir llocs de treball estructurals. Creixen especialment els de durada igual a inferior a un mes i els de menys de 7 dies en detriment de la contractació indefinida.

botomalarrassa

Tot plegat, violant la llei que de fet ja és més que flexible, com demostra el fet que, només el 2016, s’han convertit a indefinits 8.063 contractes fets en frau de llei. Això, tenint en compte que la Inspecció de Treball «no té ni de lluny dotació suficient per realitzar un control efectiu de la contractació», emfasitza l’informe.

És en la indústria on es nota un augment més gran d’aquesta forma de contractació. En concret, ho ha fet un 168,29%. L’informe conclou que «la contractació indefinida entre el 2008 i el 2016 s’ha enfonsat en tots els àmbits de producció».

Un dels instruments més utilitzats són les Empreses de Treball Temporal (ETT). Durant els darrers vuit anys han augmentat els seus contractes en un 36,36%, tot agafant una forta embranzida a partir dels inicis de la recuperació, «cosa que fa pensar que les direccions empresarials desvien cap a les ETT l’augment de l’ocupació fruit de l’increment de la demanda».

L’estudi de la UGT mostra que l’any passat hi havia a Catalunya 147.935 persones que van ser contractades per les ETT. D’altra banda, les ETT ara fan contractes més curts que abans de la crisi. L’any 2007 es feien 2,4 contractes per treballador, mentre que el 2016 la rotació és de 4,1 contractes per operari. L’índex de rotació en el mercat laboral de Catalunya se situa en el 2,5 contractes per persona. També és a la indústria on més ha crescut la utilització de les ETT, quan fins fa poc aquestes empreses estaven molt enfocades a serveis i hostaleria.

La contractació per via d’ETT és tot flexibilitat i drets mínims per a les persones contractades. Les empreses eviten amb les ETT superar els llindars que suposarien tenir representació sindical o escollir comitès d’empresa.

Al Vallès Occidental, d’acord amb dades de l’Observatori del Consell, es registraren 74.748 contractes durant el primer trimestre del 2017. Un 84,3% van ser temporals, i d’aquests un 38,8% té una durada inferior a un mes i un 35,2% són de durada indeterminada.

Redacció/agències

Related Articles

Deixa un comentari