El tercer trimestre del 2021, 562 denúncies per violència contra les dones al Vallès Occidental

No Comment

D’acord amb les dades que l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental publica cada trimestre, sobre la violència contra les dones en la comarca, tot fent un recull de dades estadístiques judicials, els principals resultats del tercer trimestre del 2021 són els següents:

 • El tercer trimestre del 2021 ha tancat amb 562 denúncies presentades per violència contra les dones.
 • D’aquestes, el 84% s’han presentat per atestat policial amb denúncia de la víctima.
 • Les denúncies per violència contra les dones augmenten un 5,2% (+28) respecte al segon trimestre de 2021. Interanualment, la xifra de denúncies presentades registra una reducció del 2,1% (-12).
 • Durant el tercer trimestre del 2021 s’han registrat 630 delictes a la comarca. D’aquests, el 63,2% (398) han sigut per lesions lleus. 10,5% (66) per delictes contra la llibertat, la integritat moral, la intimitat i l’honor i el 9% (57) per trencament de penes i mesures.
 • S’han iniciat 113 ordres de protecció durant el tercer trimestre de 2021, un 48,7% de les quals han sigut denegades.
 • S’han adoptat el 51,3% de les ordres de protecció als partits judicials de la comarca.
 • El nombre d’ordres de protecció iniciades durant el tercer trimestre s’ha incrementat en un 8,7% respecte al trimestre anterior.
 • S’han iniciat 20,1 ordres de protecció per cada 100 denúncies presentades, xifra inferior a la resta d’àmbits supramunicipals.
 • En el tercer trimestre de 2021, 12 dones es van acollir a la dispensa de l’obligació a declarar per cada 100 denúncies.
 • La ràtio comarcal és similar a la de la província, però superior a la del conjunt de Catalunya i a la d’Espanya.
 • El 45,2% de les resolucions dels procediments judicials a la comarca són per sobreseïment provisional i el 37,5% per elevació a l’òrgan competent, similar a la resta de territoris supramunicipals.
 • A la comarca, l’11,4% dels procediments judicials van acabar en sentència condemnatòria, un increment de gairebé tres punts percentuals respecte al trimestre anterior.
 • Aquest percentatge és superior al provincial (6,1%) i al català (8,9%), però inferior al de l’estat (14,7%).

Related Articles

Deixa un comentari