Comissió informativa especial sobre el greu problema de la neteja a la ciutat

No Comment

Diu una vella cançó que «la caca de la muntanya no fa pudor, encara que la remenis…». No és el cas, lamentablement, de la «caca» i brutícia de les ciutats, que sí que fa pudor i, més enllà, produeixen molts problemes a la població immediatament propera als punts que haurien de ser de recollida, però que esdevenen moltes vegades autèntics femers o deixalleries, i després, inevitablement, al conjunt de la ciutat. Fa molts mesos que des de la FAVT es promou una campanya de denúncia diària de punts especialment problemàtics i de situacions d’alarma sense que l’equip de govern local hagi estat capaç o, pitjor, hagi tingut voluntat sincera i veritable de posar fi al problema.

Imatge #TerrassaNeta

«L’estat de neteja de la ciutat és una de les qüestions que genera més preocupació i queixes entre els/les terrassencs/ques», explica l’actual president de la Comissió Informativa de Societats municipals, en Xavier Matilla, de Terrassa en Comú, que convoca per demà una reunió especial sobre aquest tema.

«A la ciutat de Terrassa proliferen zones brutes i plenes de brossa», declara, «les bateries de contenidors són punts d’acumulació excessiva de residus i, per tant, esdevenen en punts de brutícia i males olors constants. Els contenidors han passat de ser punts verds a punts negres. Aquest és un problema degeneratiu que ha esdevingut sistèmic i permanent a tota la ciutat».

Davant d’aquesta situació, denuncia en Matilla en l’escrit de convocatòria, «el govern de la ciutat ha anat incrementant successivament i significativament els recursos econòmics de l’empresa pública Eco-equip, mitjançant l’increment de la taxa de residus i mitjançant l’augment de la dotació pressupostària d’inversions. També es va engegar el procés de “Pacte de ciutat per la neteja” i existeix el compromís d’aprovar durant el primer trimestre del 2017, el “Pla de prevenció i gestió de residus”. Exactament, tot això, però el problema continua i persisteix, i parlem ja d’anys.

«Més enllà de la denúncia d’una problemàtica que persisteix i que és molt evident i més enllà també de la discussió dels recursos econòmics disponibles», proposa el president de la Comissió, «creiem que és el moment de què l’equip de govern i els responsables de la societat Eco-equip rendeixin comptes de la seva gestió i expliquin també quines són les perspectives de futur».

Per aquests motius, en Xavi Matilla, portaveu de TeC i president de la Comissió Informativa de Societats ha convocat la propera sessió del dia 11 de gener en la que ha proposat tractar entre d’altres els següents temes:

Balanç de la gestió

  • Nivell d’assoliment d’objectius de l’inici de mandat.
  • Evolució i efectivitat de les inversions realitzades.
  • Exposició i balanç dels criteris de gestió dels recursos humans.
  • Balanç del procés de canvi de modes de recollida, en especial del de càrrega lateral.
  • Conclusions del “Pacte de ciutat per la neteja”.

Perspectives de futur

  • Objectius a curt, mitjà i llarg termini.
  • Criteris de millora en la gestió dels recursos humans: plans de formació, accions per a la millora de l’eficàcia i eficiència de les persones disponibles estratègies i accions previstes pla d’inversions.
  • Aprovació i aplicació del Pla de Prevenció de Residus i Gestió de Residus Municipals de Terrassa (2015-2020).

Related Articles

Deixa un comentari