El Comitè de Residus demana que es netegin els contenidors amb regularitat

No Comment

És prioritària la neteja sistemàtica de tots els contenidors de residus de la ciutat, “no es fa i és especialment manifest en èpoques d’altes temperatures”, afirma aquest organisme participatiu.


El Comitè per a la millora de la Neteja i la gestió de Residus de Terrassa (CNiRT) aplega representants d’entitats, de l’administració municipal i de l’empresa d’Eco-Equip SAM. Els seus objectius són millorar els aspectes relacionats amb la neteja, i sobretot, millorar el problema mediambiental de la gestió dels residus en tots els seus aspectes, amb propostes, suggeriments, reflexions i debat, i amb capacitat de decisió.

En reunió ordindària del Plenari del Comitè, el passat 31 de gener, va acordar que una de les prioritats és la neteja continuada dels contenidors. S’han detectat moltes deficiències i mancances: la major part majoria de contenidors no es netegen durant tot l’any. Considera el Comitè que aquesta és una obligació del servei i que la sistemàtica dels contenidors hauria de formar part implícita de la cadena del sistema de recollida de residus, però no fa es així i és especialment manifest en èpoques d’altes temperatures.

L’Ajuntament va encarregar a una empresa externa, l’any 2018, un estudi on entre d’altres aspectes, feia referència a aquests objectius de neteja, a les actuacions mensuals a fer i a posar els recursos necessaris. Per desgràcia, aquest estudi al final no es va aplicar, conclou el Comitè, i les deficiències i mancances en la neteja dels contenidors son més que evidents.

El Plenari va votar per majoria demanar a l’Ajuntament i a l’empresa municipal que una de les prioritats ha de ser la neteja sistemàtica de tots els contenidors i amb les freqüències necessàries per a garantir-la, i que s’incorporin els mitjans i recursos necessaris amb la màxima celeritat, per a donar compliment a aquest acord.

Des del Comitè es manifesta que “avui no valen excuses del perquè d’aquestes mancances, ni pressupostàries, ni de vehicles, ni de personal, és un tema que hauria d’estar plenament resolt” i que cal posar en marxa aquest servei amb la màxima celeritat”. L’acord es farà arribar a l’equip de govern a través de la tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori, Lluïsa Melgares.

Related Articles

Deixa un comentari