Les associacions de veïns qüestionen els projectes faraònics de Mútua Terrassa

3 Comments

1.- EL PROJECTE TÉ EL SEU ORIGEN AMB LA CESSIÓ EN LLOGUER, PER PART DE FGC A MÚTUA DE TERRASSA, DELS NOUS ESPAIS I DEL PÀRQUING DE L’ESTACIÓ DE VALLPARADÍS, FET EN què HA FALTAT TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA PER PART DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT I DE MÚTUA DE TERRASSA.

Els membres de la FAVT hem assistit a totes les sessions de la Comissió de Seguiment de les obres de FGC i no hem sabut gens del Contracte de Lloguer fins ara, en què en el Conveni urbanístic entre Mútua i l’Ajuntament aprovat conjuntament amb aquest Projecte hem vist que se cita que una de les immobiliàries de Mútua, INGAHSA, ha obtingut la concessió en lloguer, per 50 anys i també el que Mútua pretén traslladar a aquests espais, que és Consultes externes, Hospital de dia, Servei de Rehabilitació i el Servei de Contact- Center (Fundació Integralia Valls).

Aquests són temes de gestió que van a tenir incidència en l’atenció sanitària als milers de ciutadans que depenen de Mútua. Ja veurem si va a ser para millor o pitjor. Si en els nous espais no s’incorporen mes professionals sanitaris els usuaris anem a sofrir les mateixes deficiències que fins ara.

Quant a l’ús del Pàrquing, que també està cedit a Mútua, gens es diu sobre els seus possibles usos quan és una de les prioritats de les AV col·lindants que ho veien com una solució a la falta d’aparcaments a la Zona.

2.- EL PROJECTE ES HA REDACTAT AMB UNA ENORME RAPIDESA, EN ESCASSAMENT MIG ANY, PER PART DE UN GABINET D’ARQUITECTES, I ELS SEUS COSTOS A càrrec de MÚTUA, SUPOSEM QUE MOTIVADA PER L’INTERÈS DE MÚTUA A APROFITAR
ELS NOUS ESPAIS DELS quals ESTÀ JA PAGANT LLOGUER.

Aquesta rapidesa ha creat el que considerem una anomalia, consistent en què en el Conveni urbanístic entre Mútua i l’Ajuntament figura l’acord per al Projecte de reforma i ampliació del Servei d’urgències de Mútua i aquest projecte no ha pogut
redactar-se encara perquè abans ha d’aprovar-se una Modificació d’usos en el POUM que estarà en període d’exposició pública fins al 30 d’octubre.
Aquest fet es presta a confusions perquè hi ha persones que pensen que en els 3 milions d’euros que Costa el Projecte de Mútua està inclosa l’ampliació d’urgències i no és així. A Mútua li va a costar els 3 milions + el que valgui el projecte d’ampliació d’urgències + el condicionament dels nous espais de l’estació per a ús sanitari + condicionar per a altres usos (del que gens diu Mútua) dels espais alliberats pels serveis que es traslladaran als nous espais.

3.- Considerem enormes aquests costos que Mútua assumeix totalment i no veiem coherent aquesta actitud amb les decisions econòmiques preses per Mútua en els últims anys, un ERE que va afectar a molts treballadors i una rebaixa en les aportacions a l’atenció sanitària pública; els resultats estan a la vista i han sortit publicats, un increment dels temps d’espera de les persones que estan en Llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques, notablement per sobre de la mitjana catalana.

Hi ha moltes persones que sofreixen pels retards i Mútua ha de fer el possible per reduir els temps de les llistes d’espera i això requereix inversió en atenció sanitària que és el que ha de prioritzar Mútua.

No és ètic que Mútua no ho faci, mentre està disposada a invertir en Projectes com aquest que té una part com és la construcció de la Passarel·la de dubtosa utilitat sanitària i un cost econòmic important.

A més, encara que Mútua és una entitat privada un 85 % dels seus ingressos són diners públics pels Concerts amb les Administracions. El concepte que pot fer el que vulgui no és correcte perquè les seves inversions les estem pagant en aquest 85 % tots els ciutadans i per això la seva gestió hauria d’estar sotmesa a control públic.

4.- El Projecte té dues parts d’actuacions ben diferenciades; la construcció d’un nòdul d’escales mecàniques d’accés a les noves plantes de serveis sanitaris situades en la nova estació de Vallparadís que és una actuació necessària per a l’accessibilitat dels nous espais.

La construcció de la Passera, per contra no ens sembla justificable ni necessària per diversos motius. Entre ells el risc que comporta el seu encaix dins del Puente, trepant la part superior de tots els seus pilars. EL PONT ÉS UN ELEMENT PROTEGIT DE NOTABLE ANTIGUITAT i sempre poden sorgir problemes, encara que els càlculs dels arquitectes siguin correctes. Per minimitzar riscos el Projecte prescriu executar les obres per trams, cosa necessària però que té uns costos econòmics elevats.

No sembla que aquests costos i el risc potencial per al pont puguin compensar la utilitat que pugui tenir aquesta passera per als usuaris de Mútua. No creiem que els malalts ingressats a l’hospital Universitari Mútua passin per la Passarel·la si han d’anar als serveis situats en les plantes de l’estació Vallparadís, sinó que hauran d’anar en ambulància. I per cert, aquest tràfic d’ambulàncies no està reflectit en el Projecte ja que no hi ha un estudi de Mobilitat de Vehicles que generarà la nova ubicació sanitària en l’estació de Vallparadís.

Al mateix temps l’encaix de la passera no pot considerar-se que augmenti l’estètica del Pont sinó tot el contrari, ja que en el projecte es veu que en el pont quedaran vistes en cadascun dels seus ulls dues varetes metàl·liques de suport a la estructura de la passera.

EL COST TOTAL DEL PROJECTE ÉS DE 2.926.756 EUROS I D’ELLS ALGUNA COSA MES DE LA MEITAT ÉS EL QUE VA A COSTAR LA PASSAREL·LA. ENCARA QUE ÉS DIFÍCIL SUMAR TOTS ELS COSTOS QUE SE LI ATRIBUEIXEN EN EL PROJECTE, PERQUÈ HI HA MOLTS CONCEPTES, ESTIMEM QUE ELS COSTOS DE LA PASSAREL·LA NO VAN A BAIXAR DEL MILIÓ I MIG D’EUROS.

ÉS UNA QUANTITAT CONSIDERABLE QUE NO VEIEM JUSTIFICADA PER LA UTILITAT QUE PUGUI TENIR AQUESTA PASSAREL·LA QUE MES BÉ SEMBLA UNA OBRA SUNTUARIA EN BENEFICI DE LA IMATGE DE MÚTUA QUE UNA ALTRA COSA.

Aquest interès per construir la Passarel·la es reflecteix en la ingent quantitat de Documentació existent en el projectes obri ella.

TOT EL CONTRARI A EL RELACIONAT AMB LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU ACCÉS A l’HOSPITAL DE SANT LLATZER QUE TAMBÉ FORMA PART DEL PROJECTE PERÒ QUE ES PREVEU DEIXAR-HO INACABAT, FET INADMISSIBLE PERQUÈ EN UN PROJECTE D’AQUESTA MAGNITUD ECONÒMICA NO HA DE DEIXAR-SE INACABADA AQUESTA CONNEXIÓ AMB SANT LLATZER, QUE NO OBLIDEM ALBERGA UN CAP Al QUE TAMBÉ VAN MOLTS CIUTADANS.

5.- Tot l’exposat anteriorment són consideracions que fem perquè reflexionem sobre el fet que no pot contemplar-se el Projecte de Mútua, sobre el qual al·leguem, solament com un projecte Urbanístic ja que té relacions evidents amb l’atenció sanitària que presta Mútua. Per això presentem les següents

AL·LEGACIONS
==============

1ª.- LA FAVT REBUTJA EL PROJECTE DE MÚTUA EN LA SEVA FORMA ACTUAL I SOL·LICITA LA SEVA RE-FORMULACIÓ, ELIMINANT DEL PROJECTE LA CONSTRUCCIÓ DE LA PASSAREL·LA, QUE CONSIDEREM UN ELEMENT SUNTUARI, NO IMPRESCINDIBLE I DE UN COST DE UN MILIÓ I MIG D’EUROS.

2ª.- JA QUE MÚTUA ESTÀ PREPARADA PER ASSUMIR TOTALMENT LA INVERSIÓ DE PROP DE 3 MILIONS D’EUROS DEL PROJECTE, SOL·LICITEM QUE EL MILIÓ I MIG D’EUROS QUE COSTARIA LA PASSERA HO DESTINI A MES RECURSOS PER MILLORAR L’ATENCIÓ SANITÀRIA QUE CONTRIBUEIXIN A REDUIR LES SEVES LLARGUES LLISTES D’ESPERA, COMPARTITS AMB MES RECURSOS HUMANS DESTINATS A ELS NOUS ESPAIS SANITARIS A SITUAR EN LES PLANTES DE L’ESTACIÓ DE VALLPARADÍS. DE POC VALDRIEN MÉS I MILLORS ESPAIS SI NO HI HA SUFICIENTS PROFESSIONALS SANITARIS PER ATENDRE ALS USUARIS EN LES DEGUDES CONDICIONS I EN UNS TERMINIS RAONABLES. Cal millorar, per exemple els temps d’espera per accedir a Rehabilitació que són de molts mesos, en alguns casos.

3º.- SOL·LICITEM IGUALMENT DE MÚTUA UN EXERCICI DE TRANSPARÈNCIA FENT PÚBLIC EL CONTRACTE DE LLOGUER QUE TÉ AMB FGC, DELS NOUS ESPAIS DE L’ESTACIÓ DE VALLPARADÍS, I DEBATENT AMB LA FAVT I LES DEMÉS AV COL·LINDANTS LES POSSIBLES CONDICIONS DEL PÀRQUING DE L’ESTACIÓ LA GESTIÓ DE LA QUAL TAMBÉ TÉ.

Terrassa, 23 de setembre de 2014
Junta Directiva de la FAVT

Related Articles

3 Comments

  1. L’Ajuntament ajorna l’aprovació de les obres de la passera de Mútua - Created by Redacció malarrassa - In category: Moviments socials, Salut - Tagged with: ajuntament, al·legacions contra projecte Passarel·la, FAVT, Mútua Terrassa, passe

    […] manifestacions de rebuig a aquest projecte per part de la societat civil organitzada, com ara la Federació d’Associacions de Veïns , la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública o el Comitè d’Empresa de Mútua, i que […]

Deixa un comentari