Solidaritat Catalana vol que es faci un referèndum per obrir el trànsit a la Rambla

No Comment

La formació política SI (Solidaritat Catalana per la Independència) ha fet arribar a l’Ajuntament una moció, de cara a tractar-se en el proper Ple municipal, per tal que el consistori  consideri organitzar un referèndum vinculant per plantejar reobrir el trànsit de vehicles a la Rambla d’Ègara. A continuació reproduïm la moció presentada per SI.

MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D’UN REFERÈNDUM VINCULANT D’OBERTURA AL TRÀNSIT DE VEHICLES DE LA RAMBLA D’ÈGARA

L’any 2008 l’Ajuntament de Terrassa va tancar la Rambla d’Égara al trànsit de vehicles arrel de les obres de Ferrocarrils de la Generalitat, decidint un any després, no reobrir la Rambla al trànsit de vehicles.

La reurbanització de la rambla i les mesures que l’han acompanyat en l’àmbit de mobilitat , lluny de reactivar l’activitat econòmica i comercial de la zona, ha provocat durant els darrers anys una paulatina desertització comercial, producte d’un conjunt de situacions, però agreujada pel fet que els cotxes no tinguin facilitats per arribar a l’aparcament subterrani.

Atès que en un context de crisi econòmica cal promoure totes les mesures que ajudin a la reactivació econòmica i comercial dels diferents eixos comercials de la ciutat.

Atès que les lleis estatals i catalanes que actualment regeixen el funcionament propi de l’Ajuntament de Terrassa contemplen la possibilitat de “sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d’especial rellevància per als interessos dels veïns, a excepció d’aquells relacionats amb l’Hisenda Local.

És per tots aquests motius que el Ple de l’Ajuntament

ACORDA

PRIMER.- L’Ajuntament de Terrassa iniciarà els tràmits necessaris per tal de convocar una consulta popular entre els ciutadans de Terrassa en un període no superior a 9 mesos.

SEGON.- L’Ajuntament de Terrassa redactarà el Reglament d’aquesta consulta i el sotmetrà a votació per la seva aprovació en sessió plenària en un període no superior a 6 mesos.

TERCER.- La pregunta serà clara i concisa: Vol vostè la reobertura al trànsit de la Rambla d’Égara? I amb resposta binària: SI/NO.

QUART.- L’Ajuntament ubicarà els espais de votació necessaris per tal tots els barris de la ciutat tinguin com a mínim un punt de votació.

CINQUÈ.- El resultat de la consulta ciutadana serà pres en consideració sempre que la participació sigui com a mínim del 40% dels ciutadans.

SISÈ.- Serà el Ple Municipal qui haurà de ratificar la voluntat popular majoritària que es derivi del resultat de la consulta.

SETÈ.- Transmetre aquest acord a totes les entitats culturals, socials i veïnals de Terrassa.

 

Propostes de SI en matèria de mobilitat

D’altra banda, i relacionat amb aquest tema, la formació SI va presentar, en el marc de la jornada sobre mobilitzat duta a terme fa uns dies per la FAVT, les seves propostes en aquesta matèria, que són les següents:

Treballar per suprimir el peatge de Les Fonts

Suprimir zones blaves per Aparcament Gratuït de curta durada (zones vermelles) a eixos comercials.

La transformació dels grans eixos viaris de Terrassa en travessia, per elevar la velocitat màxima a 70/90 km/h.

Sincronització correcta dels semàfors per millorar la fluïdesa del trànsit.

Sotmetre a votació referendària i vinculant, la reobertura del trànsit a vehicles particulars a la rambla d’Ègara.

Reconvertir les zones blaves com a zones de residents en Barris que hi hagin zones blaves.

Millorar i asfaltar l’avinguda del Vallès i arreglar el clavegueram pertinent.

Construcció de vies verdes per a bicicletes i connectar tots els parcs naturals de Terrassa.

Revisió i rectificació si s’escau del sentit dels carrers als diferents barris de la ciutat.

Millora dels passos elevats, per evitar el càstig a la mecànica dels vehicles.

Related Articles

Deixa un comentari