El Consell de l’Aigua manté la línia de treball, al setembre presentarà un programa d’activitats obert a la ciutadania

No Comment

En la segona reunió d’aquest òrgan s’ha reafirmat la importància de mantenir el dispositiu de participació i cooperació ciutadana.


El Consell Editorial de l’Aigua es va reunir ahir a la tarda a l’Ajuntament de Terrassa per segona vegada, amb l’assistència de tots els seus membres, i va debatre sobre els recents posicionaments polítics en el si del Ple municipal i la seva possible afectació en la línia de treball prevista. Els membres del Consell van reafirmar la importància de mantenir el dispositiu de participació i cooperació ciutadana, per permetre així la deliberació i el debat en un marc neutre, garantint la pluralitat i el respecte per totes les visions i sensibilitats. Per aquest motiu, el Consell va decidir convocar una nova reunió a principis de setembre, en la qual es concretarà el programa d’activitats per al debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa. Aquest programa, i el propi dispositiu web per al debat, es donarà a conèixer a la ciutadania a partir d’aleshores, aprofitant els canals de difusió ja existents per a altres processos participatius, com és el del Pla d’Acció Municipal (PAM). A través d’aquests canals es farà una crida a la ciutadania perquè assisteixi i participi en les activitats presencials programades a partir del setembre, o en el debat a través de la web.

El Consell, reunit a l'Ajuntament, el passat 26 de juliol. Foto GP Ajt. El Consell, reunit a l’Ajuntament, el passat 26 de juliol. Foto GP Ajt.

El Govern municipal es va comprometre a deliberar amb la ciutadania el futur model de gestió del servei públic d’abastament d’aigua, de la que l’Ajuntament n’és titular. Analitzat l’actual marc legal i els instruments existents, es va concloure que allò que permet la llei és articular la consulta ciutadana en el marc d’un procés de participació ciutadana, tal i com indica la Llei 10/2014, de 26 de setembre. Amb la decisió que ha pres el Consell Editorial, es compleix allò establert a l’article 17 del nou Reglament de Participació Ciutadana aprovat aquest juliol al Ple Municipal, que estableix que podran ser exceptuats de passar per consultes populars els casos d’interès públic i/o que hagin passat per un procés participatiu.

El programa d’activitats que es donarà a conèixer al setembre plantejarà actes molt diversos, des de debats i jornades fins a teatre o cinema, entre d’altres. Totes aquestes propostes estaran orientades a difondre amb la màxima pluralitat la informació necessària per poder debatre sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa. Un aspecte molt novedós és que les propostes d’activitats les farà la ciutadania que participa com a actor en aquest procés de cooperació.

El dispositiu per a la participació i el debat ciutadà sobre el model de gestió de l’aigua es va posar en marxa al juny. El Consell Editorial és l’organisme que dirigeix el procés participatiu. Està format per un membre de cada grup polític representat al Ple Municipal que hagi manifestat la seva voluntat de formar-hi part, i per la ciutadania -representada per les entitats promotores del debat-, així com per la representació tècnica de les Àrees o Serveis de l’Ajuntament de Terrassa que es pugui estimar oportú convocar en les sessions en què sigui pertinent.

Related Articles

Deixa un comentari