El govern anuncia un projecte que pretén «desconcentrar l’Ajuntament al territori, acostant els serveis a la ciutadania

No Comment

La transformació de l’estructura organitzativa municipal vol acostar els serveis al territori

El govern anuncia un projecte que pretén «desconcentrar l’Ajuntament al territori, acostant els serveis a la ciutadania i recuperant l’activitat social als equipaments cívics»

L’Ajuntament de Terrassa, a través de l’Àrea d’Estructura Territorial i Atenció Ciutadana, engega el projecte de Desplegament Territorial de l’estructura organitzativa municipal, complint així amb un dels objectius del pla de govern 2019-2023. En concret, s’inicia la validació i implantació del Document de Bases elaborat a partir de l’anàlisi jurídica i diagnosi territorial i organitzativa duta a terme durant el passat mandat, amb la col·laboració del Servei d’Assistència a l’Organització Municipal de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Pi i Sunyer.

Concretament, el primer pas després de la reactivació del projecte, que es va presentar el 8 d’abril a tots els grup municipals, passa per la validació política del Document de Bases. A partir d’aquí, es crearia una Comissió Política, un Comitè Director, una Oficina Tècnica i unes comissions de treball, que estarien formades per tècnics municipals de diferents serveis i àrees, per desenvolupar-ho. En finalitzar la tasca, s’haurà d’aprovar políticament el document final i es planificarà la implantació de les propostes resultants.

Per al tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, aquest desplegament territorial es planteja com «Un projecte de ciutat, ambiciós, on buscarem el consens de tothom per desenvolupar un model de llarg recorregut on l’Ajuntament s’acosti a la ciutadania i el territori amb serveis integrals i on recuperem equipaments per l’activitat sociocultural i comunitària».

Aquest projecte pretén ser l’instrument de planificació amb el que es dotarà la ciutat per transformar l’organització de l’estructura municipal en els anys vinents, convertint-se en un full de ruta pel desplegament del consistori en el territori.

L’objectiu serà vetllar per l’impuls d’una nova governança més transversal, corresponsable, participativa i relacional, i així poder donar una millor resposta a les demandes i necessitats ciutadanes.

El Desplegament Territorial passa per la creació de Seus Territorials que esdevinguin equipaments de gestió municipal, on s’ubicaran els serveis desconcentrats de l’estructura organitzativa municipal i el govern en el territori. El projecte, doncs, materialitza la voluntat de l’administració local d’acostar els principis de proximitat, eficàcia i eficiència a la ciutadania en totes les seves accions.

El projecte analitzarà diversos serveis municipals que es podrien desconcentrar en el territori en aquestes noves seus territorials, com per exemple programes de formació i ocupació, serveis a l’empresa, servei de Joventut i Lleure, Ciutadania, Polítiques Socials d’Habitatge, entre d’altres.

La creació d’aquests nous equipaments al territori permetrà, a més, recuperar els equipaments cívics per a la ciutadania, com a seus d’acció territorial i de treball comunitari. D’aquesta manera, podran recuperar la funció per la que van ser creats, uns equipaments que enforteixen a la ciutat gràcies al desenvolupament de les seves capacitats pel que fa a la proximitat, a l’acció territorial i a la cohesió social.

Pla Director de la xarxa d’equipaments municipals

Per poder implantar el desplegament territorial de l’Ajuntament, s’elaborarà un Pla Director de la xarxa d’equipaments municipals. Es tracta d’una eina de planificació estratègica del sistema d’equipaments i espais municipals, on s’analitzarà la diagnosi territorial, demogràfica, social i econòmica de la ciutat, tenint en compte l’avaluació realitzada als equipaments cívics, la planificació urbana de la ciutat i els models de gestió. Aquest Pla Director recollirà:

– Les competències i les obligatorietats de prestació de serveis i els estàndards disponibles

– Les disponibilitats dels equipaments municipals i de lloguer

– L’anàlisi i la diagnosi de l’adequació d’aquesta xarxa a les necessitats actuals i futures de la ciutadania.

Amb la informació obtinguda, es crearà un Pla d’Inversions a curt, mitjà i llarg termini, que permetrà optimitzar les dotacions existents o, si cal, crear-ne de noves per a poder materialitzar el desplegament de l’Ajuntament al territori en les condicions més bones i complint amb les demandes i necessitats presents i futures de la ciutadania de Terrassa.

Related Articles

Deixa un comentari