El govern local, responsable del fracàs de la Taula de Residus: “una falta de respecte a la ciutadania”

No Comment

La FAVT demana objectius clars, calendari i verificació per tornar-se a reunir

Redacció

«Posem de manifest el fracàs que per nosaltres representa la Taula de Residus en el format actual», afirmen la FAVT i les associacions veïnals que fins ara han participat en aquesta Taula, tot alertant que no hi tornaran a assistir a reunions «mentre no es fixin uns objectius clars amb terminis certs, complibles i temporalitzats d’acord a les veritables necessitats que té aquesta ciutat en matèria de recollida de Residus i Neteja viaria».

Més concret encara, asseguren que «tan sols ens presentarem a les reunions de comissions de treball a què se’ns convoqui relacionades amb l’Observatori de Residus (acord del Ple extraordinari de Setembre), sobre el qual hem elaborat, en contrapunt a l’ofert pel consistori, una proposta de reglament»; i sobre el desenvolupament del contracte-programa amb l’empresa Eco-equip.

Les persones representants de les associacions veïnals dels barris del Segle XX, Can Palet de Vista Alegre, Associació de propietaris de Les Carbonelles, Les Martines, Ca n’Anglada, Sant Pere Nord, Poble Nou – Zona Esportiva, Font de l’Espardanyera i la FAVT, que formen part de la Taula de Residus, afirmen en un comunicat fet públic a final de gener que «totes les acciones d’entreteniment que entenem tenen lloc en el format actual de Taula de Residus són una clara falta de respecte a la ciutadania que ha dedicat i dedica el seu temps de manera altruista a aquest tema, i no estem disposats a seguir sent menyspreats durant més temps».

Així doncs, les entitats veïnals no abandonen la Taula de Residus, però sí que condicionen la seva presència a què les reunions siguin operatives i incorporin el debat sobre el conveni-marc amb Eco-equip i la creació de l’observatori dels residus i el seu reglament.

Declaració del 10 de juliol de 2018

En aquest comunicat, les entitats recorden una declaració que havien fet el 10 de juliol de 2018, on es justificava la participació en la Taula, «organisme de participació ciutadana», amb l’objectiu «d’assolir una Terrassa neta». Per això van contribuir als treballs per la redacció del Pla Local de Gestió de Residus 2018-30. Així com, des de 2016, a les reunions mensuals de la Taula, van anar fent suggeriments i propostes de millora, fins a unes 35, subratllen, que però «encara resten pendents de treball i sobretot, resposta, amb solucions o propostes de solució, pel govern i l’equip de tècnics de la ciutat».

Destaquen que, entre les moltes propostes i peticions, consta la de fer una «auditoria d’organització dels procediments de feina i gestió de recursos humans de l’empresa vinculada Eco-equip. Qüestió imprescindible per a la concreció d’un contracte programa entre Ajuntament i aquesta empresa que garanteixi uns estàndards d’execució en la neteja de la ciutat, i que, malauradament, no ha estat ni tan sols considerada per part del govern i equip de tècnics de la ciutat».

Així doncs, ja al juliol de l’any passat, les entitats veïnals afirmaven: «no podem deixar de sentir una profunda i ben fonamentada decepció pel posicionament de l’Ajuntament i de la seva empresa vinculada Eco-equip».

Finalment, demanaven una entrevista directa amb l’alcalde Vega, així com la «implantació de mesures d’efectivitat immediata per assolir el que els ciutadans ens mereixem: una Terrassa Neta», entre les quals la discussió i aprovació per part de la Taula del contracte-programa, «que si bé hauria d’iniciar-se de forma immediata, no ha de concloure sense un procés adequat de debat i valoració».

De no donar-se aquestes condicions, sentenciaven, «entenem que no té sentit continuar mantenint, amb les mateixes condicions, la Taula de Residus i per tant les AVV signants procedirem a abandonar-la».

Entrevista Alcalde-entitats veïnals

L’entrevista amb l’alcalde Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde Marc Armengol, responsable de l’àrea, va tenir lloc el 12 de setembre. Les representants de les entitats veïnals reiteraren la decepció pel funcionament, el no funcionament més aviat, de la Taula, recordant que de les 35 propostes fetes 33 encara estaven «sense resposta o amb respostes absolutament desafortunades i no concloents (…) i sense exposar cap pla realista de canvi».

L’alcalde Vega hauria relatat les accions fetes en aquest àmbit, com ara l’increment de recursos humans per anar recuperant els efectius existents abans de la crisi, les inversions en la nova línia de recollida lateral; la prova pilot de canvi de recollida de voluminosos i les inversions en reposició de camions.

D’altra banda, tornà a garantir que s’elaboraria el famós contracte-programa Ajuntament/Eco-equip, així com programes o campanyes d’educació i sensibilització de la ciutadania. Alhora que, finalment, considerà necessari incrementar la taxa de residus per, suposadament, equiparar-la al cost del servei.

Les entitats veïnals, per la seva part, van replicar en els següents punts:

-Només posar més diners no resoldrà el problema. Cal veure els nivells d’organització de l’empresa publica i com es planteja pair els reptes que té al davant, tot considerant que cal «canviar la cultura de servei d’un col·lectiu que per diferents raons no sembla sentir-se orgullós del servei que presta, i integrar amb mètodes diferents els nous RRHH que s’han d’anar incorporant».

-Pel que fa a l’exigència de major civisme per part de la ciutadania, tot estant d’acord, demanaren: «Sobre quina base es pot demanar aquesta exigència, quan a hores d’ara algunes de les obligacions mínimes que s’haurien de complir per part de l’Ajuntament i/o Eco-equip no s’hi estan donant. A més, aquestes mancances indicades s’observen com falta d’interès i això és decebedor per la ciutadania».

-Per últim, les entitats consideraren una gran contradicció que se les vulgui convèncer que tot l’esmentat és conegut, quan per arribar a algunes d’aquestes propostes ha calgut esperar 2 anys encara no s’ha fet res, com per exemple la prova pilot de recollida de voluminosos.

Malgrat les diferències s’acordà que la Taula podria incidir i debatre noves propostes sobre el contracte-programa abans que quedi tancat, així com que participaria també en el disseny del model organitzatiu que permeti el bon funcionament d’Eco-equip.

Incompliment total per part del Govern local

Es va fer el Ple extraordinari de Residus, el setembre; reunions de la Taula l’octubre, novembre i desembre, «amb uns resultats, respecte del que esperàvem, força reduïts per no dir quasi nuls», continua el comunicat de les entitats. «Dels temes més rellevants tractats, no tenim cap resultat ni compromís de terminis».

Per exemple, l’Ajuntament havia d’actuar en els 136 punts negres detectats a la ciutat per reduir-ne el nombre i millorar la seva neteja. «Està en situació desconeguda després de quasi 2 mesos». Sobre el contracte-programa, el que s’està fent, denuncien, és un inventari de les activitats que es realitzen avui dia, per tant «sense cap compromís de millora de futur que garanteixi l’avanç i una millora contínua». Tampoc s’estaria pensant, afegeixen, en «cap procés de revisió organitzativa d’Eco-equip a curt termini, ni tan sols fer l’auditoria organitzativa sol·licitada des de la Taula en repetides ocasions. A més, el dia d’avui, i des d’octubre de 2018, ni tan sols tenim data per disposar d’un esborrany de l’indicat contracte-programa».

En relació a la revisió de taxes, les entitats consideren que aquesta requereix la identificació de l’usuari i una forta reorganització i mitjans per recollir la informació necessària. «No podem imaginar com es pot afrontar això si les coses prèvies que s’haurien de resoldre primer estan com estan».

Pel que fa a la prova pilot de recollida de mobles en el barri Segle XX, expliquen les entitats, els resultats apunten una evolució irregular després de 2,5 mesos, tot i que encara és aviat per fer-ne una lectura completa, «però s’hi evidència que requereix un reforç del missatge i accions sancionadores exemplars». Al mateix temps, la prova està evidenciant que un procés com aquest requereix un «alt volum de recursos humans per inspecció, o una implicació de la Policia Municipal molt alta (cosa no vista de moment), ja que fer complir la normativa existent està sent tot un repte».

Mentrestant, els 33 punts aportats des de la Taula, dels quals ja es va fer esment el juliol de 2018, segueixen en un «estat quasi idèntic»

Així les coses, la reunió de la Taula prevista pel 15 de gener va ser suspesa «per raons d’agenda», d’acord amb el comunicat de l’Ajuntament, i sense convocar-la per cap altre dia.

Tot plegat, conclou el comunicat, «s’evidencia, per part de l’actual equip de govern, un clar desinterès en aquestes qüestions, ja que si no fos així, les prioritzaria de forma diferent a com ho fa. Malgrat totes les seves declaracions públiques, considerem que els acords als quals es va arribar amb l’Alcalde han estat incomplerts i per tant no té sentit seguir dedicant el nostre esforç a reunions del tot improductives com les que tenen lloc a la Taula de Residus».

Related Articles

Deixa un comentari