L’1 juliol s’obre el termini de presentació de candidatures a membre de la Comissió Ciutadana de Transparència

No Comment

L’òrgan canvia de composició per esdevenir més representatiu, anuncien des de la regidoria responsable

Avui dimecres, 1 de juliol, s’obre la convocatòria pública perquè les entitats, altres col·lectius i persones a títol individual puguin presentar la seva candidatura per formar part de la Comissió Ciutadana de Transparència. Les persones interessades poden fer el tràmit a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa, concretament a https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7900. El període de presentació de candidatures finalitzarà el proper 15 de setembre.

La Comissió Ciutadana de Transparència, que es va constituir el juny de 2018, va canviar la seva composició i règim de funcionament per acord del Ple municipal del passat 29 de maig, a partir de la proposta que van formular els actuals membres de l’òrgan per tal de millorar el seu funcionament i aconseguir una major representativitat ciutadana. La composició inicial de la comissió aplegava cinc representants d’entitats locals, la síndica Municipal de Greuges i cinc persones expertes. Arran el recent acord de Ple, les persones representants d’entitats han de ser vuit en lloc de les cinc actuals, que hauran de presentar també candidatura per revalidar la seva presència a la comissió. També s’ha d’incorporar una persona en representació d’algun col·lectiu no constituït en entitat, i una altra a títol individual. Es mantindran les cinc places assignades a persones expertes i la Síndica Municipal de Greuges.

La Comissió Ciutadana de Transparència s’encarrega d’avaluar anualment el nivell de transparència de l’Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic. També recull propostes i suggeriments que pugui formular la ciutadania en relació amb la transparència, l’accés a la informació i el bon govern i a partir d’aquestes formular propostes de millora; i pot participar en les sessions de la Comissió Informativa especial en matèria de Transparència, amb veu i sense vot.

Amb l’ampliació de la Comissió Ciutadana de Transparència, l’Ajuntament de Terrassa fa un nou pas endavant per millorar les seves polítiques de Transparència i retiment de comptes davant la ciutadania. En aquesta mateixa línia, actualment s’està duent a terme la implementació tècnica de la Bústia Ètica, que es preveu que entri en servei en els propers mesos després de l’aprovació per unanimitat del seu reglament, al Ple de maig. La Bústia Ètica és una eina digital que permetrà a qualsevol persona comunicar conductes dutes a terme per l’administració municipal que puguin ser contràries als principis i regles ètiques i de bon govern i administració que s’estableixen al Codi Ètic de l’Ajuntament de Terrassa.

Related Articles

Deixa un comentari