Les associacions de famílies lamenten l’adjudicació de casals d’estiu de les escoles bressol municipals a una empresa privada

No Comment
Queixes per un “procediment concursal que basa la seva decisió en la millor oferta econòmica” i on no ha calgut “acreditar solvència financera ni experiència en treballs similars”. És el que manifesta la plataforma d’asociacions de famílies de les escoles públiques de la ciutat PEPETA, tot després de saber-se la resolució del procediment de contractació de l’empresa de casals d’estiu de les escoles bressol municipals, efectuada la passada setmana per l’Ajuntament de Terrassa, per l’elecció de l’empresa Ponrec Assessors. 
 
La PEPETA, tot i reconèixer la seva legalitat, es pregunta si “és desitjable i acceptable, tractant-se de l’atenció a infants 0-3 anys, la selecció d’una empresa per aquesta mena de tasques a aquesta franja d’edat”. La plataforma considera exigeix “més confiança que la que genera un concurs basat en el preu i l’oferta més barata”. 
 
A la passada reunió de la Comissió de Cicles de Vida realitzada el 15 de juny, en resposta sobre el tema, informa la PEPETA que l’Ajuntament va comentar que aquesta opció va ser deguda a “falta de temps”,  que la intenció original era que l’oferta de Casals s’integrés en el PMOE (Programa de Millora d’Oportunitats Educatives) i fos gratuït. Però que “finalment no va ser possible” i llavors es va haver d’optar per aquest procés ràpid, i que futurament es pugui integrar plenament en el programa +Estiu.
 
Les famílies sabem, perquè així sen’s va informar en reunions amb el consistori, que l’any passat ja existia aquesta intenció d’incloure els casals en el programa + Estiu, i que el 2019 el procés de contractació de Casals per a les Escoles Bressol també va ser millorable i una experiència de la qual caldria haver après.
 
“És preocupant que no hagi hagut un pla de contingència millor que el de l’adjudicació a preu”, lamenta la PEPETA, tenint en compte a més que l’adjudicació s’ha fet a una empresa sense experiència contrastable en lleure i atenció a infants 0-3 (no en consta cap menció al seu web, per exemple), per davant d’una fundació educativa formada per entitats de la ciutat que fa dècades que organitzen casals i esplais, i que l’oferta guanyadora ho hagi aconseguit per una diferència d’aproximadament 800 € en un pressupost total de poc menys de 40.000€.
 
“Com a famílies”, afegeix la PEPETA, “desitgem i posarem de la nostra part perquè tot vagi bé, i precisament per això ens veiem obligades a senyalar els aspectes a millorar, com ara la organització dels casals d’enguany”.
 
Cal Casals d’Estiu, quan les Escoles Bressol Municipal podrien perfectament mantenir el funcionament normal al juliol, com passa a altres municipis i al sector privat?
 
També manifesta la PEPETA una altra reflexió: “a Infantil (3-6, no obligatòria) i Primària el curs escolar acaba quan acaba i està regulat des de Departament, així que, després, la necessitat (i oportunitat) crea els casals. En canvi, a Infantil 0-3 (no obligatòria) no hi ha un final de curs escolar que obligui a tancar en juny, ni abans ni després de Sant Joan, ni al juliol en una data determinada. Per això les Escoles Bressol privades acaben quan acaba la demanda”.

Segons la plataforma, ja que el calendari i horari de funcionament de les Escoles Bressol són decidits per l’Ajuntament, per què les Escoles Bressol Municipals no acaben també quan acaba la demanda i fan, doncs, el juliol?”. Afegeix que “d’aquesta manera els infants seguirien rebent la mateixa atenció que la resta del curs i no caldrien uns casals, amb les dificultats que sempre causa la seva organització, la logística de menjadors, el canvi de llocs i de personal que sovint dificulta la conciliació familiar i obliga a una adaptació extra a infants tan petits, entre altres aspectes”. A les famílies de les escoles públiques els sembla aquest “un aspecte fonamental per tal d’adequar el servei a les necessitats de les famílies i que caldria tenir present juntament amb la resta de temes, com la unificació tarifaria i tarifes socials, i també la millora d’horaris (per tal de prevenir situacions com ara jornades reduïdes en dies de reunió interna)”.

Related Articles

Deixa un comentari