[Salvador Pérez] Sobre les dades de reciclatge i prevenció de residus a Terrassa

No Comment

En el tema dels residus, per desgràcia, continuem tenint una situació on no s’explica la veritat, i quan es donen dades, aquestes es donen a mitges, o senzillament, es fa una valoració esbiaixada que ens fa perdre la realitat i la gravetat del problema.

Com és evident, als responsables polítics els interessa vendre la seva realitat, però en aquest tema, estem molt lluny de complir els objectius de reciclatge i per desgràcia de mesures de prevenció. L’actual model de gestió no ajuda a afrontar el problema ni avançar en les solucions. Primer, perquè no hi ha projecte d’on es va. Segon, perquè no es vol afrontar el problema de fons en quant a la gestió del servei municipal i a un error greu en la diagnosi. Tercer, per a funcionar en l’aplicació d’un únic model de gestió que tendeix al fracàs i al no assoliment dels objectius. Quart, la irresponsabilitat, incapacitat i manca de compromís polític per a afrontar en la seva totalitat el problema que hi ha en aquest tema, la gestió dels residus no és la prioritat, i només interessa resoldrà el problema estètic de la neteja, en detriment del problema mediambiental dels residus.

Quan mirem les dades de l’any 2018, resulta que hem reciclat un 37% dels residus, fins ara estàvem estancats entorn del 33%. Això es podria interpretar com una millorà, cosa que es fals. Segueix sent un fracàs, ja que cal tenir en compte que estem parlant de reciclatge brut, sense tenir en compte, el que de veritat es reciclarà i el que anomenem impropis on algunes fraccions, que pot arribar en algunes d’aquestes entorn del 15 i 25%. Per tant, si analitzem el volum d’aquests impropis encara molt elevats, el 37% podria ser entorn del 25-26% sent optimistes. I només cal fer una passejada pels punts de contenidors i obrir-los i veurem la disbauxa que hi ha.

Cal recordar que el contenidor de RESTA (tot barrejat), podria ser recuperat per a reciclar entorn del 89%, i que l’objectiu de reciclatge se situa entorn del 60%. Per tant, si mirem les dades, estem molt lluny d’aquest objectiu. I serà molt difícil arribar a aquests objectius, quan l’Ajuntament ha apostat per a un sol model, la recollida lateral, que no és el millor per a assolir aquest objectiu com ja s’ha demostrat a tots els municipis on funciona. I quan s’ha rebutjat per la incapacitat tècnica del servei, aplicar el sistema de porta a porta com a model que compleix millor amb els objectius (80% de millorà del reciclatge), o anar a sistemes combinats, que també s’han rebutjat.

I la dada més greu, la generació dels residus ha augmentat un 6%. Durant molts anys, el nostre municipi havia anat consolidant la reducció de residus sent de les més baixes a nivell de Catalunya. Des de fa més d’un any, aquesta dada ha anat en augment, i no pel creixement de la població, és per haver deixat de reforçar aquesta línia d’actuació, que és la més important en la jerarquia dels residus, la reducció, o sigui, les mesures de prevenció efectives. També és la més complexa, perquè necessita mesures efectives contra el model de consum, així com molta informació.

Per tant, si es vol de veritat afrontar el problema dels residus, calen mesures que vagin a afrontar de veritat els diferents aspectes que afecten aquest problema: consum responsable i sostenible, mesures de prevenció que promoguin la reducció efectiva, sistemes combinats en la gestió per a millorar el reciclatge en quantitat i qualitat, resoldrà a fons els problemes de gestió efectiva del servei, promoure normes d’obligació, estratègies d’informació i sensibilització permanents amb més i millors recursos. Deixar-se de discursos polítics estètics, però que no van a resoldre ni afrontar el problema, i d’una vegada saber on es vol anar per a complir de veritat els objectius de prevenció i reciclatge, sortint del fracàs on ens trobem aquests moments i que sembla no ser conscients de la necessitat d’afrontar les solucions, cosa que és una veritable irresponsabilitat.

Si seguim amb aquesta línia, difícilment arribarem als objectius de prevenció i de reciclatge, ja que el sistema actual a Terrassa, ho fa totalment inviable, i les dades indicades així ho demostra.

Salvador Pérez Riera

Related Articles

Deixa un comentari