Velocitat màxima de 30 km/h i regulació dels patinets elèctrics, mesures de la nova Ordenança de Mobilitat

No Comment

El Govern municipal portarà al Ple de l’Ajuntament de maig l’aprovació de la nova Ordenança de Mobilitat, la qual recull la reducció de la velocitat de 50 a 30 km/h en els carrers d’un sentit, i una normativa per a l’ús adequat dels vehicles de mobilitat personal (VMP), entre altres mesures.


La nova Ordenança de Mobilitat de Terrassa que ha elaborat el govern municipal conté, com a principal novetat, la reducció de la velocitat màxima permesa en nombroses vies urbanes, que passarà de de 50 km/h a 30 km/h, excepte en aquelles vies de dos o més carrils de circulació, on l’autoritat competent podrà establir límits superiors a 30 km/h. Aquesta restricció pretén reduir el nombre de vianants que pateixen atropellaments i la lesivitat en accidents de tota mena, segons informa l’Ajuntament de Terrassa. Al voltant del 80% de les persones que moren en accident de trànsit a Catalunya són vianants i persones usuàries de vehicles de dues rodes.

L’Ordenança de Mobilitat reemplaçarà l’Ordenança municipal reguladora de la parada, estacionament i retirada de vehicles i de béns mobles de la via pública, vigent des del 1991, i l’Ordenança municipal reguladora de la circulació de persones i vehicles en la via urbana, vigent des del 1997 i, la seva modificació, vigent des del 2010. El nou document actualitza diferents aspectes relatius a la circulació, parada i estacionament, retirada i abandonament de vehicles, que fins ara estaven recollits en aquestes dues ordenances, i recull continguts i àmbits d’actuació nous.

Fins a 30 km/h, casc obligatori fins als 16 anys

L’ordenança regula per primera vegada els Vehicles de Mobilitat Personal, definits com vehicles d’una o més rodes dotats d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que proporcionin una velocitat màxima d’entre 6 i 25 km/h. Així, es limita l’edat d’ús a partir dels 14 anys, i serà obligatori l’ús del casc fins als 16 anys (igual que les bicicletes en vies urbanes). Aquests tipus de vehicles no podran circular per la vorera ni tampoc per calçades a més de 30km/h. Els VMP podran circular per aproximadament el 80% de la xarxa viària de la ciutat, atès que la mateixa ordenança rebaixa la velocitat màxima de les vies urbanes d’un carril a 30 Km/h.

L’Ajuntament informa que la regulació dels VMP, igual que la de bicicletes, s’ha treballat de forma coordinada amb municipis de tot l’Estat, amb la intenció que les persones usuàries d’aquests vehicles no trobin gaires diferències entre unes poblacions i altres. Aquesta regulació fa possible l’encaix en la mobilitat de la ciutat d’aquest nou tipus de vehicles, que suposen una alternativa a turismes i motocicletes, més barata i sostenible, i que són fàcilment combinables amb el transport públic. 

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dit que l’ordenança “permetrà avançar en molts dels objectius de la Revolució Verda: pacificar el trànsit, disminuir els accidents, reduir contaminació i soroll i, en definitiva, millorar la salut i el benestar de tota la ciutadania”. Ballart ha destacat també que “la regulació dels VMP serà clau per garantir la bona convivència entre les diferents modalitats de transport i també amb els vianants, però també serà fonamental per afavorir una nova mobilitat més sostenible”.

Zona de Baixes Emissions, estacionaments de flotes compartides i carrils multiús

La nova ordenança implanta també la Zona de Baixes Emissions, de forma que el Pla de Mobilitat podrà avançar pel que fa a la millora ambiental. L’ordenança permetrà regular i, si s’escau, sancionar, per poder fer-la efectiva, donant compliment als requeriments de la Generalitat sobre emissions de diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió.

D’altra banda, l’ordenança permetrà també regular l’aparcament en calçada de l’àmbit central de la ciutat, amb àrees blaves i àrees verdes, com estableix el Pla de Mobilitat, i potenciant les voreres com a espai exclusiu de les persones que van a peu. En aquest sentit, es prohibirà l’estacionament en vorera de motos i ciclomotors, que actualment està permès en determinades condicions. S’establirà, però, un termini d’un any a partir de l’aprovació definitiva de l’ordenança per fer efectiva aquesta prohibició.

Les flotes compartides o multiusuari (bicisharing, carsharing i fórmules similars) trobaran també el seu encaix amb aquesta ordenança, que permet la regulació de l’espai públic per l’estacionament de flotes públiques o privades de bicicletes, VMP, turismes o qualsevol tipus de vehicle.

Altres novetats que contempla l’ordenança són la creació de carrils multiús, per gestionar l’espai viari d’una forma flexible i adaptada a les necessitats de cada moment; la possibilitat d’implantar mesures extraordinàries i temporals de restricció del trànsit, l’estacionament i la velocitat en diferents supòsits; la regulació del trànsit per part de personal voluntari en determinades circumstàncies (per exemple entrades i sortides escolars) i la possibilitat de desplegar convenis que permetin la Policia Municipal actuar en espais privats, com ara zones d’estacionament d’establiments i equipaments de diferent naturalesa.

L’elaboració d’aquesta ordenança es va iniciar amb un procés de participació a través de consultes amb els diferents actors i entitats vinculades a la mobilitat mitjançant la Taula de Mobilitat (gener 2019), i també a través d’una consulta pública (març 2019). Després d’un any de treball, el document (es pot consultar aquí) està llest per sotmetre’l a debat i votació a Ple Municipal, per a la seva aprovació inicial i exposició al públic (30 dies) abans de la seva aprovació definitiva.

Related Articles

Deixa un comentari