TeC planteja la gestió pública directa dels serveis d’ajut a domicili i neteja o plecs de condicions respectuosos i rigorosos

1 Comment
Protesta contra l’Erto de l’empresa CLECE, actual responsable de la neteja d’edificis i escoles municipals, el 2013 davant l’Ajuntament.

-Que no es torni a licitar el Servei D’ajut a Domicili (SAD) mentre no es faci un estudi econòmic-financer que avaluï la factibilitat de la gestió pública, entre altres models de gestió, abans de licitar i donar la gestió a empreses privades.

-Les condicions laborals no compleixen ni les pròpies resolucions que el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Terrassa aproven, ni els sous mínims ni les condicions laborals.

-En cas de més licitacions, els plecs haurien de complir amb unes condicions laborals dignes i que les empreses no puguin rebentar preus o fer ofertes temeràries per guanyar el concurs.

-No és notícia que aquest Ajuntament tingui problemes amb les finalitzacions de les subcontractacions i que les pròrrogues acabin sent una forma d’amagar la seva incompetència.

«Un estudi econòmic-financer que avaluï la factibilitat de la gestió pública, entre altres models de gestió, abans de licitar i donar la gestió a empreses privades el Servei D’ajut a Domicili (SAD) tal com pretén fer», es una de les propostes que fa Terrassa en Comú (TeC) al govern del PSC, en aquest mes de març i amb l’objectiu de dignificar el treball de les dones i en general. «Els serveis de cures haurien de ser una prioritat absoluta i no una licitació com a qualsevol altra».

La precarietat i la desprotecció del treball de cures i neteja, asseguren des de TeC en un comunicat fet públic aquest 6 de març, és «històrica i requereix una aposta ferma per millorar les condicions laborals de les treballadores». Actualment, denuncien, «les condicions laborals no compleixen ni les pròpies resolucions que el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Terrassa aproven».

La primera, respecte als sous mínims en els contractes que externalitza l’Ajuntament, que hauria d’obligar a aplicar el salari mínim comarcal de com a mínim 15.000€ bruts l’any (1,072€ mensuals en 14 pagues) en les subcontractacions que fa i que afecten, bàsicament a les dones (neteja d’edificis, servei d’atenció domiciliària, menjadors escolars, etc).

I la segona respecte a la no contractació amb empreses multi serveis; que estableixen convenis per sota de les condicions establertes en els sectorials fins a límits insostenibles, límits que provoquen una «autèntica ruptura del mercat laboral i que estableixen competències deslleials fruits d’aquesta maquinació».

Aquests dos temes, d’acord amb l’anàlisi i proposta de TeC, «són prioritaris, perquè afecten espais que hauríem de posar al centre de les nostres polítiques, les cures i la feminització de la precarietat i la pobresa».

Per començar, proposen, que no es torni a licitar el SAD, sense que abans s’hagi fet un estudi de la viabilitat dels diferents models de gestió. En el cas de la neteja, TeC defensa que «la millor gestió seria la directa, ja que ens consta que l’Ajuntament és incapaç de controlar que les empreses subcontractades compleixin amb els plecs i especialment pel que fa a les condicions laborals de les treballadores».

En cas de treure a licitació el servei de neteja dels edificis municipals i les escoles, des del grup municipal de TeC s’exigeix uns «plecs que compleixin amb unes condicions laborals dignes i que les empreses no puguin rebentar preus o fer ofertes temeràries per guanyar el concurs». Ho fa tot recordant que «no és notícia que aquest Ajuntament tingui problemes amb les finalitzacions de les subcontractacions i que les pròrrogues acabin sent una forma d’amagar la seva incompetència».

A un dia de la vaga feminista, afegeix, cal posar al centre les cures i les desigualtats laborals/salarials de les dones i dels treballs feminitzats, així com que «no és suficient amb declaracions d’intencions, sinó que calen fets per part del nostre Ajuntament per revertir aquestes situacions».

Redacció

Related Articles

1 Comment

 1. Santiago Aragonès

  Com a treballador municipal vull denunciar que molta part de la culpa, perquè es precaritza les condicions laborals i econòmiques de les treballadores de la neteja, ve donada pel constant afany dels alts càrrecs, que han de justificar el seu sou, en reduïr sistemàticament els imports dels contractes amb les empreses concessionàries, fet que comporta l’increment de baixes laborals i situacions límit per mantenir la seva salut física i mental.
  Es fan molts estudis psicosocials per veure en quines condicions estan les persones treballadores del mateix Ajuntament ?, però no se’n fa cap sobre les contractacions externes, ni hi ha interés en fer-les o demanar-les, si és que existeixen, a l’Empresa adjudicatària.
  Al llarg dels anys he vist com de forma sistemàtica s’incrementa la feina de les treballadores de la neteja i per contra se’ls hi redueix la jornada habitual o se’ls hi demana que augmentin la seva productivitat, se’ls hi anulan ajudes puntuals d’altres treballadors o treballadores que les complementaven per fer neteges exteriors dels edificis, creant un excedent d’hores a favor de l’empresa i obligant a les treballadores a fer-les en altres llocs de treball, si es que volen mantenir la seva jornada habitual.
  La millor i única manera de que aquestes treballadores tinguin els mateixos drets i deures és que les contractin a càrrec de l’Ajuntament.
  O es que hi han feines que es consideren menors, amb la majoria de dones fent-la, i no caben per seu” perfil baix” dins del perfil de la contractació pública?.
  TEC no ho dubteu … contractació directa de tots dels serveis, A igual treball igual salari !

Deixa un comentari