[Xavi Matilla] Bienvenido Mr. Marshall (l’alcalde i els Corporate Games…)

No Comment

L’Ajuntament de Terrassa ha anunciat que l’any vinent es celebraran els Corporate Games a Terrassa. Una iniciativa que consisteix a celebrar una sèrie de competicions esportives per a equips formats per treballadors/es d’empreses privades. Una iniciativa privada que s’ha venut com a molt beneficiosa per a la ciutat, però que, si mirem en detall, desperta molts dubtes respecte a la seva transparència, viabilitat i motivació.

El que sabem és que l’Ajuntament de Terrassa ha signat un conveni amb l’empresa privada organitzadora Catalonia Corporate Games SL. I que en compliment d’aquest conveni, ja ha avançat a l’empresa organitzadora 42.000 € i el compromís de cedir instal·lacions esportives i recursos associats (personal, manteniment, etc). En canvi, l’únic compromís de l’empresa és que redactarà un Pla Director, sense que s’hagin establert d’inici compromisos clars i objectivables i sense aclarir si s’hauran d’assumir costos addicionals per part de l’Ajuntament.

Creiem que les formes i el procediment no han estat els més adequats. L’atorgament dels diners abans de la redacció del Pla Director i, per tant, abans de definir objectius i tenir garantia de determinats compromisos per part de l’empresa organitzadora, sembla una forma d’actuar excessivament discrecional, opaca, arriscada i discriminatòria respecte les entitats de la ciutat, en general, i específicament les esportives que s’han de justificar exhaustivament i seguir uns processos reglats per obtenir subvencions, molt inferiors dels que parlem, sovint irrisòries.

En aquest sentit, és greu i preocupant, tot i que ens serveix per entendre quines són les prioritats del govern del PSC, que mentre a la ciutat hi ha entitats esportives que s’esforcen, dia a dia, en facilitar la pràctica esportiva i educativa sense ànim de lucre, fent una veritable tasca social, malgrat les mancances de recursos i instal·lacions públiques que pateixen; el PSC prefereix posar recursos econòmics de tothom i instal·lacions públiques al servei d’una iniciativa privada, que persegueix el seu benefici sense garantir retorn a la ciutat. D’aquesta manera es prioritza un esdeveniment que està més vinculat a un suposat objectiu comercial/econòmic privat, especulatiu i dubtós, que no pas un objectiu esportiu de la ciutat. Una iniciativa privada que no parteix ni de la demanda ciutadana, ni de les necessitats de les entitats esportives de la ciutat.

M’entristeix profundament veure la fotografia del passat dimarts en la que es veu l’alcalde de Terrassa Alfredo Vega rebent amb honors els fundadors dels Corporate Games Ken O’Bryan y Maureen Johnston al despatx d’alcaldia. Una escena més pròpia del passat i de la pel·lícula “Bienvenido Mr Marshall”. Un alcalde de Terrassa embadalit per cants de sirena, que regala diners públics i es postra davant iniciatives dubtoses, especulatives i que no garanteixen cap retorn social a la ciutat. Preferiria un alcalde que treballés i dediqués el temps i els recursos de la ciutat a projectes de futur que signifiquin una veritable millora per a l’esport de Terrassa, des del capital i potencial que tenim en les entitats i iniciatives que ja existeixen a la ciutat.

Xavier Matilla, Portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú

Related Articles

Deixa un comentari